Sitre (v překladu „Dcera Re“) nebo Tia-Sitre byla velká královská manželka faraona Ramesse I. Byla matkou pozdějšího faraona Seti I. Egypťané uvádějí její jméno v chrámu Seti I. v Abydu. Je u ní uveden titul “Králova matka”. Současně má také titul “Králova velká manželka” a to jak v chrámu Seti I. i v jeho hrobce v Údolí králů. Hrobka královny Sitre QV38 ale uvádí titul “Králova matka”.

To, že Sitre nikde není spojena s titulem “Králova dcera” naznačuje, že byla nekrálovského původu. Nicméně časem získala celou řadu titulů:

  • Dědičná princezna ( iryt-p`t )
  • Matka velkého krále (mwt-niswt-wrt)
  • Boží matka (mwt-ntr)
  • Paní obou zemí (nbt-t3wy)
  • Králova manželka (hmt-nisw)
  • Velká králova manželka (hmt-niswt-wrt meryt.f)
  • Paní Horního a Dolního Egypta (hnwt-Shm ‘w-mhw)

Hrobka královny Sitre QV38 označil Richard Lepsius ve svém seznamu hrobek jako QV13. Výzdobu hrobky malíři nedokončili, skládala se pouze z kreseb tužkou. Na stěnách byly obrysy. Mezi scénami jsou například obrazy Anubise nebo bohyní Maat a Nebthet.