fbpx

Kartuš Ramesse I.Ramesse I., původním jménem Peramesse, byl prvním egyptským faraonem 19. dynastie. Vládl přibližně v letech 1292–1290 př.n.l. a na trůn nastoupil po smrti posledního faraona 18. dynastie Haremheba. Původně byl důstojníkem v armádě (stejně jako jeho předchůdce Haremheb), ve které sloužil, když byli u moci poslední králové 18. dynastie. Většinu svého života strávil na východě, kde bojoval o udržení držav Egypta.

Ramesse I a jeho spoluvláda se Sethi I.

Na trůn nastoupil již jako starý, při korunovaci přijal jméno Menpehtire. Hned na počátku své vlády přijal svého syna Sethi I. jako spoluvladaře. Pokračoval hlavně v reformách, které zahájil jeho předchůdce Haremheb. Tyto reformy se týkaly hlavně armády, rozdělily egyptské vojsko na samostatné sbory, které nesly jméno jednoho hlavního boha – tak vznikly sbor Amona, sbor Rea, sbor Suteha a později vznikl ještě sbor Ptaha.

Každý tento sbor měl k dispozici ještě speciální oddíl tvořený válečnými vozy. Libyjské a Núbijské oddíly začlenil do samotné armády, původně tyto oddíly byly pouze pomocné a bojovaly za žold, jejich členové navíc získaly stejná práva jako Egypťané. Pro ochranu a doprovod vládce také nechal vytvořit elitní gardu. Všechny tyto reformy Ramesse I. vojenskou moc a sílu Egypta výrazně zesílily.

Ramesse I.

Ramesse I.

Kartuš faraona Ramesse I.

Hrobka: KV16 v Údolí králů
Předchůdce: Haremheb
Nástupce: Sethi I.
Doba vlády: 2 roky

Manželka: Sit-Re (matka Sethi I.)