fbpx

Ramesse I. nastoupil na trůn po vojenské kariéře ve službách faraona Haremheba. Nikdo nečekal, že by tento faraon vládl příliš dlouho. Nastupoval na trůn v pokročilém věku a proto pro něj připravili jednoduchou hrobku. Hrobka KV16 Ramesse I. uspokojovala základní potřeby faraona a mohla být kdykoliv rychle dokončena. Ramesse I. vládl jen 16 měsíců a tak se úvahy o malé a hrobce, kterou lze rychle dokončit, ukázaly jako opodstatněné.

Rychlá smrt faraona Ramesse I. přinutila architekty hrobky KV16 k několika změnám oproti původnímu plánu. Část, která měla být původně chodbou se proměnila na pohřební komoru a tradičně široké niky v chodbě C nebyly dokončeny. Je to nejmenší hrobka v celém Údolí králů – je dokonce menší než hrobka Tutanchamona.

Hrobka KV16 Ramesse I. – pohřební komora

Hrobka KV16 Ramesse I. má v pohřební komoře na levé stěně jako výzdobu čtvrtou hodinu Knihy bran. Na zadní zdi najdeme velice pěkně vykreslené postavy Atum-Re-Chepera – boha v lidské podobě se skarabeem místo hlavy a Usira. Na pravé stěně je na bílém pozadí dokonale vykreslena bárka s postavou slunečního božstva, na přední stěně vítá bohyně Maat faraona Ramesse I. při vstupu do hrobky. Sarkofág z červené žuly byl ještě červeně omalován, žluté postavy s černými detaily jsou Horovi synové, Anup, Thovt, Eset a Nebthet.

Ukázka výzdoby z pohřební komory hrobky faraona Ramesse I. KV 16

Ukázka výzdoby z pohřební komory hrobky faraona Ramesse I. KV 16