Pokud přistanete u západního břehu, najdete zde skutečné zázraky. Prvním z nich je zádušní chrám Sethi I. v Kurně. Kromě tohoto chrámu nechal postavit další chrám v Abydu (Abedžu) nebo sloupovou síň v Karnaku (Ipetisut). A nesmíme zapomenout také na jednu z nejkrásnějších hrobek v Údolí králů.

Chrám Sethi I. v Kurně byla velkolepá stavba, ze které zůstal dnes bohužel jen zastřešený chrám s portikem, který podpírá 10 sloupů a 9 z nich je dodnes na původním místě. Bohužel nedochovala se obě nádvoří ani oba pylony. Součástí tohoto komplexu chrámu Sethi I. bylo i posvátné jezero. Ve vnitřních prostorách portiku jsou na podezdívce bůh a bohyně Nilu.

Zádušní chrám Sethi I. v Kurně – tři vchody

Do zastřešeného chrámu vedou tři vchody – hlavní vchod vede do sloupové síně, za kterou byl svatostánek (dnes z větší části bohužel zničený). Tento svatostánek byl zasvěcen Amonovi a Sethi I., docházelo zde ke znovuzrození Sethi a prováděl rituální obřady.

Vchod na levé straně vede do síně se dvěma sloupy a do svatyní, které jsou zasvěceny Amonovi a Ramessovi I. (otci Sethi I.). V hlavní chrámové lodi najdeme podobiznu Ramesse I. (zakladatele 19.dynastie). Před ní provádí rituální obřad Ramesse II., zatímco Sethi I. natírá oživujícím balzámem sochu, která je jeho věrnou kopií.

Severní část chrámu je dnes (stejně jako svatostánek) z větší části zbořena, dochoval se jen oltář, kde se konaly obřady na počest Slunce.

Chrám Sethi I. v Kurně - detail (letecký pohled)