I když je dnes dostavěn most, po kterém se dá přejít z východní do západní části Théb (Vasetu), v dobách starověkého Egypta nic takového pochopitelně nebylo. Proto stojí za to vyzkoušet si dostat se na druhý břeh pramicí. Pokud přistanete u západního břehu, najdete zde skutečné zázraky. Prvním z nich je chrám Sethi I. v Kurně.

Jak víme, nebyl to jeho jediný stavební počin, protože nechal postavit další chrám v Abydu (Abedžu), sloupovou síň v Karnaku (Ipetisut) a nechal si postavit také jednu z nejkrásnějších hrobek v Údolí králů) v Kurně.

Chrám Sethi I. v Kurně byla velkolepá stavba, ze které zůstal dnes bohužel jen zastřešený chrám s portikem, který podpírá 10 sloupů a 9 z nich je dodnes na původním místě. Bohužel nedochovala se obě nádvoří ani oba pylony. Součástí tohoto komplexu chrámu Sethi I. bylo i posvátné jezero. Ve vnitřních prostorách portiku jsou na podezdívce bůh a bohyně Nilu.

Chrám Sethi I. v Kurně – tři vchody

Do zastřešeného chrámu vedou tři vchody – hlavní vchod vede do sloupové síně, za kterou byl svatostánek (dnes z větší části bohužel zničený). Tento svatostánek byl zasvěcen Amonovi a Sethi I., docházelo zde ke znovuzrození Sethi a prováděl rituální obřady.

Vchod na levé straně vede do síně se dvěma sloupy a do svatyní, které jsou zasvěceny Amonovi a Ramessovi I. (otci Sethi I.). V hlavní chrámové lodi najdeme podobiznu Ramesse I. (zakladatele 19.dynastie). Před ní provádí rituální obřad Ramesse II., zatímco Sethi I. natírá oživujícím balzámem sochu, která je jeho věrnou kopií.

Severní část chrámu je dnes (stejně jako svatostánek) z větší části zbořena, dochoval se jen oltář, kde se konaly obřady na počest Slunce.

Chrám Sethi I. v Kurně - detail (letecký pohled)