fbpx

Asi 15 km západně od Nilu se na okraji pouště, několik metrů nad vesnicí el-Baljány nachází Chrám Sethi I. v Abydu – jinak zvaný “Chrám milionů let”. Chrám nechal postavit Sethi I. a jehož stavbu dokončil po otcově smrti Ramesse II. K prvnímu pylonu tohoto chrámu vede současné schodiště a v zadní části pylonu pak najdeme 14 výklenků, kde původně stály sochy boha Usira. Fragmenty některých soch najdeme na místě i dnes.

Velké odtokové bazénky užívaly starověcí kněží stejně jako velký očistný stojan uprostřed dvora. Severní a jižní stěnu dvora zdobí bojové scény, které znázorňují boje v Asii. Podél zadní (západní) stěny dvora se táhne úzká terasa. V levém zadním a pravém zadním rohu dvora kráčejí na stěnách synové a dcery Ramesse II. – původně zde bylo 27 synů a 29 dcer seřazených podle data narození.

Chrám Sethi I. v Abydu (Abedžu) – struktura

Stejně jako první nádvoří je i druhé dílem Ramesse II. V zadní části stojí 1,25m vysoký portikus s 12ti pilíři v řadě v průčelí. Pravá strana prvního pilíře nalevo od hlavní osy chrámu je ozdobena postavou Ramesse II., který má na sobě tak tenký plášť, že jsou skrz něj vidět jeho nohy. Zadní stěna portiku měla mít původně mezi dvanácti úzkými stěnami průchody, které ale byly vyplněny a výsledkem je tak pevná a kompletně zdobená zeď po obou stranách hlavní brány. Poblíž hlavního vstupu obětuje Ramesse II. znaky anch Usirovi, Esetě a Sethi I., jižně od hlavního vstupu pak 116 sloupců textu popisuje první roky vlády Ramesse II.

První hypostyl

Obrovská komora, dvě řady papyrových sloupů po dvanácti v každé řadě, které podpírají strop ve výšce 8m – tak lze stručně charakterizovat první hypostyl. Výzdobu stěn si popíšeme od levého předního rohu proti směru hodinových ručiček až po levý zadní roh. Přední stěna má tři “mola” po každé stěně hlavního vstupu a mezi nimi velké výklenky. Napravo (v horním registru) táhné král posvátnou bárku Sokara, v dolním registru stojí před bohem Minem. Na druhém “molu” klečí na symbolech Horního a Dolního Egypta a společnost mu dělají Anup a Hor, dole pak obětuje Ptahovi. Na třetím pak nahoře obětuje nádoby Amenreovi a dole přijímá očistu od Atuma a Amenrea.

Na čtvrtém “molu” (nalevo od hlavního vstupu) drží Amenre před obličejem panovníka znak anch a Usir obětuje miniaturní pavilon – symbol svátku sed a palmovou ratolest (symbol dlouhého života). Na pátém kope panovník motykou v zemi a připravuje základy nového chrámu – vše pozorně sleduje Usir. V dolním registru pak panovník spolu se Sešat připravují hole, které vyznačují plán chrámu. Na posledním molu předává panovník hotový chrám Horovi.

Druhý hypostyl

Druhý hypostyl má tři řady po dvanácti sloupech – zadní řada sloupů stojí na nízkém pódiu. Za třetí řadou je sedm průchodů, které vedou do sedmi kaplí. Reliéfy na stěnách byly vytvořeny za vlády Sethi I., ale uzurpoval si je Ramesse II., patří k nejkrásnějším reliéfům starověkého Egypta z období Nové říše.

Za poslední řadou sloupů ve druhém hypostylu je za sedmi průchody sedm kaplí – od severu jsou to:

  • Horova kaple
  • Esetina kaple
  • Usirova kaple (se soustavou dalších komor za kaplí)
  • Amenreova kaple
  • Reharachtejova kaple
  • Ptahova kaple
  • Kaple zbožštěného Sethi I.

Prvních šest kaplí má klenuté stropy a připomínají malé rákosové chatky, které v Archaickém období sloužily jako svatyně. Pátá, šestá a sedmá kaple nebyly nikdy zdobeny malbou, naopak zejména Usirova kaple je zdobená malbou, která i dnes vypadá jako čerstvá. Sedmá kaple je zdobena scénami, které znázorňují oslavy panovníkova svátku Sed, korunovací, uznáním královské autority bohy a také průběh jeho zádušního kultu.

 Síň Nefertema a Ptah-Sokara

V levém zadním rohu druhého hypostylu je průchod do síně, která je věnována dvěma božstvům mennoferské oblasti – jak název napovídá, jedná se o Nefertem (má na hlavě lotosový květ, ze kterého podle legendy vychází slunce) a Ptah-Sokar (spojení dvou božstev, které je spjato s posmrtným životem a Usirem). Napravo od síně najdeme dvě malé svatyňky – ta na pravé straně je zasvěcena Ptah-Sokarovi, svatyně na levé straně pak Nefertemovi.

Vstup do této Síně předků (jinak také nazývané Galerie seznamu) je nalevo od síně Nefertema a Ptah-Sokara. Na levé stěně je znázorněn Sethi I. jak obětuje mnoha božstvům, ale pro návštěvníky je zajímavá zejména pravá stěna – mladý princ Ramesse zde stojí se Sethim I. a v ruce drží papyrus se jmény svých královských předků.

Na tomto seznamu jsou vynechána jména méně důležitých faraonů stejně jako zde nenajdete jméno královny Hatšepsut ani jména faraonů “amarnského období”, takže podle tohoto seznamu je nástupcem Amenhotepa III. Haremheb a faraoni Amenhotep IV./Achnaton, Smenchkare, Tutanchamon a Aje jsou tak vynecháni.