fbpx

Hrobka KV17 Sethi I. byla objevena v roce 1817 a výstavu maleb zkopírovaných ze stěn této hrobky, která se konala v roce 1821 v Londýně a Paříži navštívily obrovské davy. Krom objevu hrobky faraona Tutanchamona KV 62 v roce 1922 se zprávy o žádné hrobce nesetkaly s tak bezmezným nadšením. Není těžké pochopit proč – hrobka faraona Sethi I. KV 17 je obrovská, její výzdoba je dokončená a krásně dochovaná a její objevitel Giovanni Belzoni vydal podrobné svědectví o své práci v ní.

Hrobka KV17 Sethi I. byla první kompletně vyzdobená hrobka v Údolí králů – od vstupu je každá stěna a každý pilíř ozdoben scénami z Knihy bran, knihy Amduat, z Hymnu na Rea, Knihy nebeské krávy a rituálu Otvírání úst. Belzoni bohužel při objevu hrobky vyčistil vchod do hrobky a odstranil tak její přirozenou ochranu před zatopením. Krátce po objevu bylo údolí zasaženo přívalovým deštěm a voda zatopila a vážně poškodila několik prvních místností.

Hrobka KV17 Sethi I. – Belzoniho necitlivé zásahy

To nebyl zdaleka jediný zásah do hrobky faraona Sethi I. Belzoni pořizoval nejen barevné kopie stěn, ale snímal také otisky přikládáním namočeného papíru na zdi hrobky. Papír po zaschnutí sejmul a získal tak trojrozměrnou kopii stěny, ale takový postup pochopitelně stěny poškodil. O několik let později vyřízli Jean Francois Champollion a Ippolito Rosellini několik částí reliéfní výzdoby a převezli je do Evropy. V průběhu minulých desetiletí bylo potřeba realizovat několik projektů, aby nedošlo ke zborcení hrobky. Hrobka KV 17 tedy zůstane pravděpodobně v nejbližší době pro veřejnost uzavřena.

Do chodby “B”, jejíž stěny pokrývá text Hymnu na Rea, vede strmé schodiště. Schodištní šachta “C” je vyzdobena stejně jako chodba „B“ textem z Hymnu na Rea, následuje chodba “D” s výzdobou z knihy Amduat. Komora s 6,7m hlubokou šachtou označená písmenem “E” má jako výzdobu v horní části jedinou řadu postav. Následuje pilířová síň “F” s výzdobou z Knihy bran. Pilířová síň má vedlejší místnost, která má oproti pilířové síni trochu nižší podlahu a postavy a texty jsou zde pouze černým inkoustem. Z pilířové síně vede vlevo zdobené schodiště do místností “G” a “H” – třetí a čtvrtá chodba. Výzdobu těchto chodeb tvoří scény z rituálu Otvírání úst. Na čtvrtou chodbu navazuje předsíň “I”, kterou Belzoni nazval Síní krás podle dokonalé výzdoby.

Pohřební komora hrobky Sethi I.

Pohřební komora má dvě části – přední se šesti pilíři a zadní, která má podlahu trochu níž a kde byl původně pod klenutým stropem umístěn sarkofág. Pilíře jsou poškozeny – jeden z nich chybí, další byly rozřezány a převezeny do muzeí. Klenutý strop patří k nejpozoruhodnějším v celém údolí – obsahuje astronomická data, která jsou poněkud nejasná. V ose stropu je vidět hroch a krokodýl – souhvězdí, která Egypťané umístili na severní oblohu.