Asi padesát kilometrů od Edfu v místech, kde se kříží Wádí Mijáh a Wádí Baramija, se nalézá lokalita Kanajs (arabsky “kaple”). Kdysi se tu nacházelo městečko Kanajs, které založil faraon 19. dynastie Sethi I., otec slavného Ramesse II. Kanajs byl ale zároveň i stanicí, odkud se střežily karavanní cesty vedoucí do okolních zlatých dolů. Právě v těchto místech byl postaven skalní chrám Sethi I., který byl zasvěcen Amonovi, Reovi, Ptahovi a samotnému Sethi I. vyprávějí podivuhodný příběh.

Cesta z Edfu ke zlatým dolům ve Wádí Baramija byla obtížně schůdná. Lamači kamene si stěžovali na nedostatek vody a řada z nich v poušti zahynula žízní. Zlato, považované za tělo bohů, bylo v Egyptě vyhledávaným vzácným kovem. Voda se tehdy přepravovala do dolů na oslech. Dodávané množství ale nestačilo, což se projevilo na výnosnosti dolů. Proto Sethi I. pátral po ideálním místě, kde by bylo možné zřídit nádrž a studnu, které by v létě nevysychaly.

Založení města Kanajs a stavba skalního chrámu

Dobové zdroje nehovoří o žádných vrtech, ale zmiňují se o jediném: Sethi I. veden božskou rukou nalezl ideální místo, kde narazil na zdroj podzemní vody napájený přívalovými dešti, které se občas nad oblastí přehnaly. Byl to opravdový zázrak. Na onom místě byla vykopána studna, která ležela na křižovatce dvou wádí. Toto pozoruhodné umístění umožňovalo zásobit vodou všechny okolní lomy, ale i střežit oblast před případnými vpády beduínů.

Na výraz díky bohů založil Sethi I. městečko Kanajs a také kultovní chrám. Nádrž a studna vyhloubené před chrámem byly přístupné všem. Spojením studny s božským kultem dával král najevo všem, kdo vodní zdroj používali, že zlato vytěžené v horách patří jemu, a kdo by si snad chtěl vzácný kov přivlastnit, bude stižen tělesným trestem a prokletím bohů.

Skalní chrám Sethi I. uprostřed pouště

Chrám Sethi I. je vyhlouben do pískovcové skály. Výzdoba vnějších zdí a podzemního naa je velmi zajímavá. Zvenčí je vidět vchod s papyrovými sloupy podpírajícími pískovcový architráv. Ve sloupové předsíni je zdobený strop. Na stěnách jsou zachyceny výjevy, na nichž je Sethi I. přijímán Amon-Reem. Uvnitř chrámu Sethi I. se nachází kolosální královská usirovská socha s bílou korunou na hlavě.

Samotná kaple má rozměry 6,15 x 5,69 metrů a je rozdělena na tři části. Velmi dobře zachovalý strop je zdoben vyobrazením supa s roztaženými křídly. Ve stěně v zadní části kaple jsou výklenky na sochy, před nimiž poutníci a zlatokopové vzdávali úctu objeviteli zázračného vodního zdroje – Sethi I.

Sklaní chrám Sethi I. v Kanajs

Sklaní chrám Sethi I. v Kanajs