Merneit byla královskou manželkou Wadžiho (Džeta) a regentkou za svého syna Dena (Hor-Den) během 1. dynastie. Možná i oficiálně vládla jako faraon, pak by byla druhou ženou vladařkou ve starověkém Egyptě po Neithotep (manželce Narmera).

Merneit byla dcerou faraona Džera, u kterého je doloženo jméno “Zlatý hor”. V hrobce Dena objevili archeologové pečetní váleček s jejím jménem, což podporuje to, že byla Denovou matkou. O její vlastní matce není nic známo. V Abydu objevili archeologové zase fragment ze slonoviny se zbytky dvou postav. Je pravděpodobné, že tyto postavy zobrazují Merneit s jejím synem Denem.

Merneit – vláda a hrobka

Když faraon Wadži zemřel, byl jeho syn Den ještě příliš malý. Jeho matka Merneit se tak ujala vlády jako regentka za svého nedospělého syna. Archeologové objevili jméno královny napsáno na pečeti z Nakády uvnitř serechu. To byl způsob, kterým Egypťané zapisovali jména faraonů za prvních dynastií. Mohlo by to naznačovat, že mohla vládnout jako faraonka.

Hrobka královny Merneit se nachází v Abydu “Hrobka Y”. Egypťané její hrobku postavili v blízkosti hrobek Džeta a Dena. Její hrobka je stejně honosná jako hrobky králů z této doby. U hrobky archeologové objevili dvě stély nesoucí její jméno. Její jméno není ale zahrnuto v seznamech králů z Nové říše.

V roce 1900 objevil Flinders Petrie její hrobku. Nejprve si myslel, že patří nějakému neznámému faraonovi. Hrobka královny Merneit obsahuje velikou podzemní komoru, kterou obklopuje nejméně 41 hrobů pro služebníky. Zdá se, že Egypťané tyto služebníky obětovali, aby doprovázeli zemřelého v podsvětí. Po konci 1. dynastie tyto tradice lidských obětí dle všeho vymizely. V její hrobce objevili archeologové také bárku, která měla umožnit cestovat se slunečním božstvem do posmrtného života.

Druhá hrobka, kterou egyptologové připisují královně Merneit, se nachází v Sakkaře („Hrobka 3503“).

Stéla a hrobka královny Merneit