Hrobka KV10 faraona Amenmesse se nachází v hlavní části Údolí králů. Za vchodem do hrobky následují tři chodby s malou boční komorou v první z nich. Ani zde nebyla v komoře E vysekána šachta. Pilířová síň se čtyřmi pilíři. Za pilířovou síní je chodba G, která má klenutý strop. Další chodba H je nedokončená, ale pokud by byla dokončena, vedla by do pohřební komory.

Hrobka KV10 má od vstupu do pilířové komory podobný plán jako hrobka KV8 faraona Merenptaha, i když chodby mají mělčí sklon. Malíři hrobku původně vyzdobili pro Amenmesa. Překlad, zárubně a vchod chodby B Egypťané vyzdobili ve vysokém reliéfu. Výzdoba ostatních částí až k pilířové síni byla v hlubokém reliéfu. Celou výzdobu ale později Egypťané nahradili malovanými sádrovými výjevy pro Baketwerel, která byla pravděpodobně velkou královskou manželkou Ramesse IX.

Tuto hrobku Egypťané následně použili k pohřbu královny s následnou rozsáhlou úpravou výzdoby. Hrobku zmapoval britský egyptolog James Burton v roce 1825. Ten prozkoumal také hrobky KV21, KV26 (obě dosud neurčené), hrobku KV9 (kde byli pohřbeni Ramesse V. a Ramesse 6) a hrobku KV2 Ramesse IV.

3D model hrobky KV10, Zdroj: Thebian Mapping Project
3D model hrobky KV10, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 105,35 m
Celková plocha: 350,28 m²
Celkový objem: 821,24 m³

Maximální výška: 3,85 m
Minimální šířka: 0,98 m
Maximální šířka: 9,48 m