fbpx

Hrobka KV47 faraona Siptaha (Siptah byl syn Sethi II.) je 125 m dlouhá. Plánem a strukturou se výrazně podobá hrobce jeho otce. Vzadu má ale další chodby a z pohřební komory nevedou žádné vedlejší komory. Siptah vládl 6 let a byl předposledním panovníkem 19. dynastie. Po jeho pohřbu byly z hrobky odstraněny kartuše s jeho jménem, později byly ale opět doplněny modrou barvou. Několik pokusů o prozkoumání této hrobky bylo v letech 1905, 1912 a 1916, ale nikdy nebyly dokončeny kvůli problémům se statikou hrobky, které způsobuje špatné podloží hrobky.

Hrobka KV47 faraona Siptaha – plán hrobky

Plán hrobky KV 47 faraona Siptaha je jednoduchý – stejně jako v hrobce Sethi II. je i zde rovná hlavní osa. Branou s překladem, který je zdoben slunečním diskem, se vchází do chodby “B”, kde najdeme (jako většinou v hrobkách z této doby) Hymnus na Rea. Celý hymnus je vyveden v malovaném zahloubeném reliéfu a pokračuje také v chodbě „C“. Chodba „D“ byla původně zdobena knihou Amduat, ale téměř veškerá výzdoba odtud zmizela.

V této hrobce opět nacházíme komoru se šachtou „E“ ale ve zbytku hrobky se už nedochovala prakticky žádná výzdoba. Nekvalitní kámen a nepravidelně provedené reliéfy mohou budit dojem, že místo do hrobky sestupujete do hladomorny nebo vězení nějakého hradu. V pilířové síni „F“ jsou vidět uprostřed pravé stěny stopy červeného inkoustu, které vykreslují obrys toho, co mělo být původně branou do vedlejší místnosti, která ale nikdy nebyla vytesána.

Pohřební komora hrobky Siptaha

V krátké chodbě před pohřební komorou se objevuje malý vedlejší průchod, který snad měl vést do nějaké boční komory, ale po probourání do vedlejší hrobky KV 32 byly práce zastaveny. V pohřební komoře najdeme sarkofág z červené žuly, ale nenajdeme tam mumii (ta byla nalezena ve skrýši mumií v hrobce Amenhotepa II. Mumie Siptaha dokazuje, že faraon trpěl obrnou.

Hrobka faraona Siptaha KV 47

Scéna z chodby „B“ – Siptah před Reharachtejem