< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Hrobka faraona Merenptaha KV 8 zabírá plochu 2 472 m3 a svou velikostí ji předčí pouze hrobka synů Ramesse II. KV 5. První polovina hrobky, celkem 135 m dlouhé, byla přístupná už ve starověku. Na stěnách prvních šesti komor se nacházejí řecké a latinské grafity. Zadní část odkryl až v roce 1903 Howard Carter a pohřební komora byla dokonce prozkoumána až v roce 1987. Čtyři vedlejší místnosti, které vedou z pohřební komory nebyly dodnes zbaveny suti a naplavenin.

Merenptah nastoupil na trůn po dlouhé vládě svého otce Ramesse II. v pokročilém věku a jeho vláda trvala 10 let. I tak stihli Egypťané dokončit hrobku před jeho smrtí. Pouze tři zadní místnosti museli dělníci dokončit po faraonově smrti.

Plán hrobky faraona Merenptaha

Hrobka faraona Merenptaha KV 8 je hned několik architektonických zajímavostí. Hlavní osa hrobky KV 8 je rovná bez odklonu uprostřed, který můžeme vidět v hrobkách Haremheba a Sethi I. Schází také pravoúhlý zlom, jaký je například v hrobce jeho otce Ramesse II., sklon chodeb je mírný. Nejzajímavější je však rys, který egyptologové pokládají za velkou konstrukční chybu. Plán královského pohřbu vyžadoval tři obrovské žulové sarkofágy a čtvrtý vápencový.

Sarkofágy byly zapuštěné do sebe a umístěné v pohřební komoře. Když byl ale na místo dopraven největší z nich, nemohli ho dostat do hrobky. Víko největšího sarkofágu dosahuje šířky 2,13m a průměrná šířka bran byla 2,12m! Všechny brány tak byly odtesány a po pohřbu znovu dostavěny. Zjizvené zdi jsou důkazem tohoto ostudného omylu.

Po vstupu do hrobky se dostáváme do první chodby “B”, kterou zdobí dlouhá verze Hymnu na Rea. Také v chodbě “C” pokračuje tento Hymnus na Rea, ale najdeme tu i knihu Amduat. Na konci chodby pak najdeme texty ze 151. kapitoly Knihy mrtvých, v chodbě “D” pak pokračuje kniha Amduat. Komora se šachtou “E” nebyla nikdy zcela vyčištěna. Na zadní stěně je vlevo Anup a vpravo Merenptah jako Inmutef.

Komora měla původně 4 pilíře, ale ještě před dokončením Egypťané dva odstranili. Vedle komory se šachtou je vedlejší místnost, kde najdeme dva pilíře a v její levé zdi malou svatyňku Usira. Dnes je místnost ale uzavřena a slouží jako skladiště pro úlomky sarkofágů. Chodba “G” je také značně poškozena – původně zde byly scény rituálu Otevírání úst.

Víko sarkofágu, které najdeme v místnosti “H” sem odložili kněží, když rozebírali sarkofágy a několik z nich převezli do Tanidy. Stěny této místnosti zdobí scény ze 125. kapitoly Knihy mrtvých. Z výzdoby následující chodby “I” však nezbylo vůbec nic.

Pohřební komora hrobky Merenptaha

Pohřební komora musela být původně krásně zdobenou místností, ale mnoho se z výzdoby pohřební komory Merenptaha nezachovalo, zejména díky záplavám. Dvě řady po čtyřech sloupech stojí před i za sníženou podlahou, kde najdeme antropomorfní víko sarkofágu. Přední stěnu zdobí scény z Knihy bran, levou a zadní stěnu zdobí jednak scény z Knihy bran, ale také výňatky z Knihy země, na pravé straně najdeme Knihu jeskyň a opět Knihu země.

3D model hrobky KV8, Zdroj: Thebian Mapping Project
3D model hrobky KV8, Zdroj: Thebian Mapping Project

Celková délka: 164,87 m
Celková plocha: 772,55 m²
Celkový objem: 2622,08 m³

Maximální výška: 6,47 m
Minimální šířka: 0,76 m
Maximální šířka: 14,87 m