Kartuš MerenptahMerenptah byl třináctým synem faraona Ramesse II. a jeho matkou byla královna Isisnofret. Se svým otcem spoluvládl 10 až 12 let jako spoluvládce (zpočátku jako generál jeho vojsk) a po jeho smrti pokračoval v započatém díle svého otce. Manetho se zmiňuje o vládě Merenptaha v délce 19 let a 6 měsíců, což souhlasí, pokud vezmeme do úvahy jeho spoluvládl s otcem.

Největším úspěchem, kterého Merenptah během své vlády dosáhl, bylo odražení nájezdů Libyjců a mořských národů v 5 roce vlády. Pravděpodobně vedl vítězné tažení do Asie, o čemž svědčí “stéla Izraele”, jediný dochovaný dokument v západní Asii.

Stavební činnost Merenptah soustředil především na oblast v západních Thébách (Vasetu) a v Memfidě (Mennoferu), aby představil jedinou pohřební svatyni vybudovanou z bloku rozbořené svatyně Amenhotepa III. a komplex palácové svatyně na počest Ptaha a královského kultu.

Merenptah udržoval mírovou smlouvu s Chetity – na jejím základě pomohl jejich obyvatelům v době velkého hladomoru. S královským dvorem se přestěhoval zpět do Memfidy (Mennoferu). Do doby jeho vlády se datuje exodus Židů z Egypta.

Z období panování Merenptaha pochází i mnoho literárních děl např. “Pověst o dvou bratrech”. Merenptah si nechal postavit hrobku KV 8 v Údolí králů. Jeho mumie byla nalezena ve skrýši mumií v hrobce Amenhotepa II. – tedy v hrobce KV 35.

Merenptah

Merenptah

Kartuš faraona Merenptaha

Hrobka: KV8 v Údolí králů
Předchůdce: Ramesse II.
Nástupce: Sethi II.
Doba vlády: 9 let

Manželky: Isetnofret II., Tachat (matka Tausret a faraona Amenmesse)