fbpx

Zádušní chrám Merenptaha leží přímo za chrámem Amenotepa III. Chrám částečně vyčistil Flinders Petrie, ale až Švýcarský ústav archeologie proměnil chrám v muzeum pod širým nebem. Chrám je pro veřejnost otevřen od roku 2003.

Hlavním lákadlem však není architektura chrámu, ale sochy chrámu Merenptaha. Ten nechal mnoho soch vytesat pouze pro tuto stavbu, ale také vzal mnoho soch z nedalekého chrámu Amenhotepa III. Merenptah se při stavbě evidentně nechal inspirovat Ramesseem, ale velikostí je jeho chrám cca poloviční.

Zádušní chrám Merenptaha – struktura chrámu

Z Prvního pylonu zůstalo pouze několik vrstev zdiva, jeho původní výška prý byla až 10 metrů. Vnější průčelí je zdobeno obrazy faraona, boha Amona a blíže neurčené bohyně. Za Prvním pylonem je Přední nádvoří s řadou papyriformních sloupů na severní a jižní straně. V jihovýchodním rohu stojí replika tzv. Izraelské stély, kterou zde objevil Flinder Petrie.

Je to jediná zmínka o Izraeli, o které z egyptských textů víme. Stojí na ní krom jiného: “Izrael je zničen, jeho semeno již není. Palestina se stala vdovou vydanou Egyptu.” Zmínka o Izraeli je na druhé řádce textu odspodu. Začíná rákosovými listy a končí osm znaků dále determinativem sedícího muže a ženy.

Druhý pylon vede do Druhého nádvoří s portiky, které byly přeneseny z chrámu Amenhotepa III. – faraon je zde zobrazen na sochách jako Usir. Usirovské sochy se střídaly se třemi obrovskými sochami z krystalického vápence, které patřili Amenhotepovi III. a Merenptah je uzurpoval. Za Druhým nádvořím jsou dva hypostylové sály – první s dvanácti a druhý s osmi sloupy. Za těmito sály je Nejsvětější svatyně, Usirova kaple a kaple slunečního božstva.