blog img

V roce 1987 objevili archeologové téměř “ztracenou” hrobku. Byla to hrobka synů Ramesse II. KV 5, pátá hrobka jižně od vchodu do údolí. První zmínku o hrobce podal v roce 1825 Angličan James Buton. Ten prokopal naplavenou sutí úzkou cestičku a dokázal se dostat asi 25m do nitra hrobky. Buton se dostal do 8 nevyzdobených komor a prohlásil to za nezajímavou díru v zemi.

Uplynulo téměř sto let a stejný názor na hrobku měl i Howard Carter – dokonce vršil suť ze svých vykopávek na vchod do této hrobky. V roce 1987 se k hrobce dostali členové Theban Mapping Project a začali odstraňovat suť z první komory. Zjistili, že je hrobka zdobena důležitými scénami a texty, podle kterých byla hrobka místem posledního odpočinku několika synů Ramesse II. V průběhu dalších let byla odhalena výzdoba na každé stěně a sloupu, které archeologové vyčistili.

V únoru 1995 se při výkopech v zadní části komory s šestnácti pilíři (3) objevily dveře vedoucí do soustavy dlouhých chodeb. Hluboko v nitru hory z nich vybíhá po obou stranách přes 50 místností. Hrobka KV 5 se tak stala největší hrobkou v Údolí králů a jednou z největších hrobek v Egyptě vůbec. Čištění hrobky pokračovalo a do roku 2004 objevili členové Theban Mapping Project přes 130 chodeb komor.

Hrobka synů Ramesse II., Zdroj: Thebian Mapping Project

3D model hrobky KV5, Zdroj: Thebian Mapping Project

 

Celková délka: 443,21 m
Celková plocha: 1266,48 m²
Celkový objem: 2154,82 m³

Maximální výška: 2,86 m
Minimální šířka: 0,61 m
Maximální šířka: 15,44 m