blog img

Montuhirchepešef byl synem Ramesse IX. a kromě synů Ramesse II. byl jediným princem, který byl pohřben ve zdobené hrobce v Údolí králů. Hrobka prince Montuhirchepešefa KV19 se nachází na východní straně Údolí králů. Nachází se pod hrobkou královny Hatšepsut KV 20 a nad hrobkou KV 60 z období Nové říše. Hrobku objevil v roce 1817 Giovanni Belzoni.

Hrobka prince Montuhirchepešefa KV19 byla možná původně určena pro Ramesse VIII., jehož místo pohřbu není dosud známo, později ji převzal Montuhirchepešef. Hrobka KV 19 nebyla nikdy dokončena a původně plánovaná chodba “C” se změnila v pohřební komoru. Do podlahy byla vyhloubena pohřební jáma, která byla zakryta kamennými bloky.

Zdobená byla pouze chodba “B” – kvalita výzdoby je vynikající a podtrhuje ji čistě bílé pozadí. Námět motivů je podobný motivům hrobek královských synů v Údolí královen, pouze tu najdeme portréty syna a otce. Na začátku chodby jsou na obou stranách namalovány jednoduché dveře popsané dnes už bohužel zničeným hieratickým nápisem. Nalevo je kapitola 139 z Knihy mrtvých, napravo kapitola 123 ze stejné knihy – jedná se o dvě varianty říkadla pro vstoupení do velkého domu.

Kdyby byla hrobka KV 19 dokončena, jednalo by se pravděpodobně o velice rozsáhlou hrobku. Její chodby a brány patří k nejširším v Údolí králů, ale její nedokončený stav nabízí návštěvníkům pozorovat, jak starověcí kameníci pracovali. Za pohřební komorou byl například kámen odtesáván shora dolů a tak vznikla soustava stupňů, na kterých mohli dělníci stát.

Montuhirchepešef obětuje bohyni Sachmet

Montuhirchepešef obětuje bohyni Sachmet