Hrobka KV6 Ramesse IX. má jednu velkou výhodu, kterou je její poloha. Hrobka nevede ani příliš hluboko dolů, ale je velmi hezky zdobená. Bohužel právě díky své poloze je pravděpodobně nejnavštěvovanější hrobkou v Údolí králů. Na stěnách jsou navíc špinavé a světlo odrážející skleněné tabule, přes které je výzdoba jen velmi těžce viditelná. Po poledni se ale i zde situace uklidní a návštěva této hrobky může být velice zajímavá.

Vysoko na stěnách je vysekáno velké množství grafit což naznačuje, že byla po většinu tisíciletí zasypána jedno až dvoumetrovou vrstvou suti, ale vždy zůstávala alespoň z části přístupná. Vyčištěna byla v roce 1888.

Vláda faraona Ramesse IX. (20. dynastie) byla v Egyptě obdobím hospodářské a politické nejistoty, což se odrazilo i na způsobu, jakým byla jeho hrobka postavena a vyzdobena. Ramesse IX. vládl 18 let, ale řemeslníci pracovali na jeho hrobce jen přerušovaně – pravděpodobně vždy v dobách, kdy si faraon Ramesse IX. mohl dovolit zaplatit jejich mzdy. Proto zůstala hrobka i po 18ti letech částečně nedokončená.

Hrobka KV6 Ramesse IX. – dokončená ve spěchu

Je poměrně snadné určit, které části hrobky KV6 Ramesse IX. byly dokončeny před smrtí faraona a které až po jeho smrti. Práce provedené před smrtí faraona Ramesse IX. je provedená pečlivě, pozdější práce je spíš „odfláknutá“. Rozdíl v kvalitě je znatelný, porovnáme-li scény na začátku chodby „C“ s kvalitou scén na konci této chodby. Na začátku je ve třiceti sloupcích zapsána 125. kapitola Knihy mrtvých v pěkně vybarvených hieroglyfech. Na konci chodby je 126. kapitola, ale tentokrát už pouze černým inkoustem a kurzivními hieroglyfy.

Výzdoba chodby „B“ dokazuje, jak drobné detaily dokázali umělci začlenit do nástěnných maleb. Na levé straně stojí faraon Ramesse IX. před Reharachtejem a Usirem ve složitém kiosku. Oděv všech tří postav se ale vyznačuje precizním provedením detailů látky i korálových šperků. Napravo je zapsáno 67 sloupců Hymnu na Rea. Pravá stěna znázorňuje faraona Ramesse IX. jak obětuje kadidlo Amenreharachtejovi. Bůh má čtyři beraní hlavy a složitou korunu. Na stropě se střídají obrovské supice s roztaženými křídly a jména a tituly faraona Ramesse IX.

Chodba C je zdobena Hymnem na Rea, scénami z druhé hodiny Knihy Amduat a 126. kapitolou Knihy mrtvých. Najdeme tu také 125. kapitolu Knihy mrtvých – tzv. “Negativní zpověď”, ve které panovník vyjmenovává hříchy, kterých se za svého života nedopustil. Na pravé stěně najdeme scény z Knihy jeskyní.

Chodba D je na levé stěně vyzdobena zkrácenou verzí druhé a třetí hodiny Knihy Amduat, pravá stěna této komory je tak trochu záhadou, protože se zde spojují scény a texty několika podsvětních knih dohromady.

Pohřební komora hrobky KV6

Levá i pravá stěna obsahovaly výňatky z Knihy země. Strop je rozdělen na dvě poloviny postavami bohyně Nut a vidíme sluneční kotouč plující v noci jejím tělem. Po obou stranách jsou scény z Knihy dne a Knihy noci.