fbpx

Merenre I.

Merenre I. nastoupil na trůn po smrti svého otce Pepi I. Jeho matkou byla velká královská manželka Anchesenpepi I. Rodiče Anchesenpepi jmenoval Pepi I. na pozici vezírů. Matka Anchesenpepi I. jménem Khui byla jedinou

Chaba

Chaba byl určitě faraonem 3. dynastie, ale přesné pořadí faraonů v této dynastii není dosud známo. Seznamy egyptských faraonů, které vznikly v období Nové říše, se v pořadí faraonů této dynastie neshodují. Chabův “serech”

Ptahšepses

Vezír Ptahšepses, zeť krále Niuserrea, byl velmi vlivnou osobností druhé poloviny 5. dynastie. Jeho pozoruhodnou kariéru dokládají nejen četné tituly, ale také velkolepá mastaba, největší nekrálovská hrobka na pohřebišti v Abúsíru. I když máme

Menkauhor

Nástupcem Niuserra na egyptském trůně byl Menkauhor. Jeho původ je velice nejasný, dosud se nepodařilo najít rodovou větev, kam by tento panovník patřil. Podle Turínského papyru vládl 8 let a zanechal nám po sobě