fbpx

Pepi I.

Egyptologové se dlouho domnívali, že 6. dynastie byla začátkem Prvního přechodného období, doby úpadku, která trvala až do znovusjednocení Horního a Dolního Egypta za vlády Mentuhotepa II. kolem roku 2060 př.n.l. Ve skutečnosti ale

Veserkare

Veserkare byl druhým egyptským faraonem 6. dynastie. Na trůn nastoupil po Tetim, kterého pravděpodobně zavraždil nebo nechal zavraždit. K tomuto závěru vede egyptology fakt, že Pepi I. ve svých nápisech zdůrazňuje, že je řádný