fbpx

Veserkare

Veserkare byl druhým egyptským faraonem 6. dynastie. Na trůn nastoupil po Tetim, kterého pravděpodobně zavraždil nebo nechal zavraždit. Soudí se tak, protože Pepi I. ve svých nápisech rád zdůrazňoval, že je řádný a zákonný

Tajemná země Punt

V dokumentech o starověkém Egyptu najdeme mnoho popisů země Punt, této rajské zahrady a eldoráda starého Egypta. Její poloha ale dlouho zůstávala zahalena tajemstvím. V chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí jsou znázorněny cesty

Šepseskare

Šepseskare byl egyptským faraonem 5. dynastie. Přesná délka jeho vlády není známa, Manetho a Turínský papyrus uvádějí, že Šepseskare vládl 7 let. O jeho vládě a činech se nic neví, není známa ani jeho