fbpx

Pepi I.

Egyptologové se dlouho domnívali, že 6. dynastie byla začátkem Prvního přechodného období, doby úpadku, která trvala až do znovusjednocení Horního a Dolního Egypta za vlády Mentuhotepa II. kolem roku 2060 př.n.l. Ve skutečnosti ale

Veserkare

Veserkare byl druhým egyptským faraonem 6. dynastie. Na trůn nastoupil po Tetim, kterého pravděpodobně zavraždil nebo nechal zavraždit. K tomuto závěru vede egyptology fakt, že Pepi I. ve svých nápisech zdůrazňuje, že je řádný

Tajemná země Punt

V dokumentech o starověkém Egyptu najdeme mnoho popisů země Punt, této rajské zahrady a eldoráda starého Egypta. Její poloha ale dlouho zůstávala zahalena tajemstvím. V chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí jsou znázorněny cesty

Šepseskare

Šepseskare byl egyptským faraonem 5. dynastie. Přesná délka jeho vlády není známa, Manetho a Turínský papyrus uvádějí, že Šepseskare vládl 7 let. O jeho vládě a činech se nic neví, není známa ani jeho