< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Veserkare byl druhým egyptským faraonem 6. dynastie. Na trůn nastoupil po Tetim, kterého pravděpodobně zavraždil nebo nechal zavraždit. K tomuto závěru vede egyptology fakt, že Pepi I. ve svých nápisech zdůrazňuje, že je řádný a zákonný vládce. To by nebylo třeba, pokud by Veserkare byl řádným nástupcem.

Dalším důkazem je Manetho, který ve svých spisech tvrdí, že Teti byl zavražděn jedním z jeho strážců. Předpokládá se, že Veserkare byl vůdcem spiknutí proti Tetimu a po jeho smrti nastoupil na uvolněný trůn.

Není známa přesná délka vlády Veserkarea ani místo, kde je pohřben. Brzy po nástupu na trůn zřejmě zemřel, nejspíš násilnou smrtí. Víme totiž, že památku na jeho osobu se snažil zničit jeho nástupce Pepi I. (syn faraona Tetiho a královny Iput).

Veserkare (kartuš)
Kartuš faraona Veserkarea

Hrobka: neurčena
Předchůdce: Teti
Nástupce: Pepi I.
Doba vlády: 1 rok