Kartuš VeserkareVeserkare byl druhým egyptským faraonem 6. dynastie. Na trůn nastoupil po Tetim, kterého pravděpodobně zavraždil nebo nechal zavraždit. Soudí se tak, protože Pepi I. ve svých nápisech rád zdůrazňoval, že je řádný a zákonný vládce.

Manetho tvrdí, že Teti byl zavražděn jedním z jeho strážců. Předpokládá se, že Veserkare byl vůdcem spiknutí proti Tetimu a po jeho smrti nastoupil na uvolněný trůn.

Není známa přesná délka vlády Veserkarea ani místo, kde je pohřben. Brzy po nástupu na trůn zřejmě zemřel, nejspíš násilnou smrtí. Víme totiž, že památku na jeho osobu se snažil zničit jeho nástupce Pepi I. (syn faraona Tetiho a královny Iput).