Sanacht (také Hor-Sanacht) byl jedním z faraonů třetí dynastie. Jeho pozice v dynastii není zcela známá, ale předpokládá se, že vládl v polovině nebo ke konci dynastie.

Nepodařilo se také identifikovat, pod jakým jménem ho uvedl Manetho (a jestli vůbec ho uvedl). Egyptologové Toby Wilkinson , Stephan Seidlmayer, Kenneth Kitchen a Rainer Stadelmann ztotožňují Sanakht se jménem „Nebka“ na Turýnském papyru.

Tuto teorii podporuje hliněný pečetní fragment, na kterém se objevuje spodní část kartuše. V této kartuši vidí Wilkinson, Seidlmayer a Stadelmann stopy znaku Ka , konec jména “Nebka”. Sanachtovu existenci dokládají úlomky pečetí z mastaby K2 v Bejt Khallaf a graffitem.

O vládě faraona Sanachta víme velmi málo. Reliéfy s jeho vyobrazením objevili egyptologové na Sinaji ve Wadi Maghareh. Na Sinaji objevili také reliéfy Džosera a Sechemcheta naznačují, jak důležitou oblastí Synaj v období třetí dynastie byl. Faraoni tam vypravovali expedice za účelem získání nerostných surovin, zejména tyrkysu.

Sanacht - vyobrazení faraona, nyní Britské muzeum

Sanacht – vyobrazení faraona, nyní Britské muzeum