Na první pohled nenápadná Venisova pyramida (posledního faraona 5.dynastie) je svým významem naprosto jedinečná. Poprvé se v pyramidě objevují nápisy v pohřebních komorách – tzv. Texty pyramid. Jedná se o různé náboženské a magické formule, které pomáhaly zemřelému panovníkovi přemoci všechny překážky a úspěšně dospět do záhrobí. Tyto texty se časem vyvíjely a jejich vrcholnou podobu známe jako Texty rakví a Knihu mrtvých.

Venis
Základní údaje o pyramidě:Popis pyramidy:
šířka základny: 57,75 mA   vchod
výška pyramidy: 43 mB   kultovní pyramida
úhel sklonu stěn: 56°18´C   vzestupná cesta
D   údolní chrám

Venisova pyramida, která se kdysi nazývala „Krásná jsou místa Venisova“, dnes připomíná nevelkou hromadu, která se skromně krčí ve stínu slavné Džoserovy stupňovité pyramidy. Výzkum v pyramidě prováděli Perring i Lepsius. Podzemní prostory zůstaly neprozkoumány. Až v roce 1881 do podzemních prostor pronikl Maspero. Systematické archeologické výzkumy jejího okolí zahájil z Masperova pověření v letech 1889 – 1903 Barsanti, jehož práce byla velmi úspěšná.

Venisova pyramida, pohled do nitra

Venisova pyramida má jádro z menších, hrubě opracovaných bloků místního vápence. Obložení pak bylo z pečlivě opracovaných a vyhlazených bloků bílého vápence. V nejspodnějších vrstvách se obložení dochovalo na původním místě, zčásti pak bylo zrekonstruováno, a to zejména na jižní straně pyramidy. Právě na této straně byl vytesán nápis princem 19. dynastie Chamuesetem, připomínající rekonstrukci tehdy již poškozené pyramidy, který se podařilo ze zlomků částečně sestavit.

Nad vchodem do sestupné chodby vedoucí do nitra Venisovy pyramidy stála původně jednoduchá tzv. severní kaple. Kapli tvořila jedna místnost, z níž se do současnosti dochovaly jen základy. Za vchodem následovala chodba složená ze dvou částí – sestupné a vodorovné. Uprostřed vodorovné části byly tři mohutné monolity, které sloužily jako hlavní zátaras.

Chodba ústila do malé předsíně a následně do pohřební komory. Obě komory měly sedlový strop. U západní, alabastrem obložené stěny, ležel bazaltový sarkofág. Zbývající stěny komory a stěny předsíně zdobily Texty pyramid, vytesané v hlubokém reliéfu a omalované zelenou barvou. Strop zdobily žluté hvězdy na modrém pozadí. U jihovýchodního nároží stála malá kultovní pyramida. Obě pyramidy byly obehnány mohutnou, přes 7 m vysokou, kamennou zdí.

Venis
Popis substruktury:
A   vestibul
B   portkulis
C   serdab
D   předsíň
E   pohřební komora
F   sarkofág