Gigantickým pyramidám definitivně odzvonělo – pyramidy 5. a 6. dynastie jsou výrazně menší, než jejich předchůdkyně ze 4. dnynastie, ale interiér je mnohem lépe (a nákladněji) vyzdoben. Venisova pyramida byla první, kde byly objeveny tzv. Texty pyramid.