Tetiho pyramida je nejsevernější pyramidou v Sakkáře. Dnes zdaleka nepřipomíná pyramidu, ale je to spíše nevysoký pahorek, odkud je celé pohřebiště v Sakkáře vidět jako na dlani. Komplex, který zde nechal postavit zakladatel 6.dynastie se původně jmenoval „Trvalá jsou místa Tetiho (kultu)“, takže s trochou ironie by možná někdo dodal, že příliš trvalá tedy zrovna nejsou. Pojďme si tedy přiblížit to, jaký komplex si Teti nechal postavit.

O tom, kdo byl Tetiho otcem dosud není jasno, některé zdroje jako jeho otce označují Venise, podle některých jím měl být Šesepipuptah – muž sice vznešeného, ale nekrálosvkého původu. Tetiho matkou byla Sešsešet – dcera Venise. I to je jeden z důvodů, proč je Teti označován spíše jako syn Šesepipuptaha, ačkoliv pochopitelně nelze vyloučit, že si Venis vzal za manželku vlastní dceru.

pyramida
Základní údaje o pyramidě:Popis pyramidy:
šířka základny: 78,5 mA  předsíň
výška pyramidy: 52,5 mB  tři skladiště
úhel sklonu stěn: 53°13′C  pohřební komora
D  tři kamenné překážky
Základní údaje o kultovní pyramidě:E  komora na chodbě
šířka základny: 15,7 mF  vzestupná chodba
výška pyramidy: 15,7 mG  severní kaple (vchod)
úhel sklonu stěn: 63°H  kultovní pyramida
I  vchod
J  komora

Tetiho pyramida, pohled do nitra

Jádro Tetiho pyramidy mělo pět stupňů a její podzemní část připomínala pyramidu Venise nebo Džedkadre Isesiho. Nad vchodem do podzemí stála severní kaple (vchod byl na úpatí severní stěny pyramdiy). Chodba vedoucí do podzemí byla na začátku a na konci zesílena obložením z červené žuly, ale hlavní blokádu tvořily tři žulové padací desky uprostřed vodorovné části chodby.

Předsíň i pohřební komora Tetiho pyramidy, která je na západ od ní, měly sedlový strop tvořený vrstvami mohutných vápencových bloků. V předsíni i pohřební komoře byly na stěnách Texty pyramid, strop napodoboval hvězdnou oblohu. U západní stěny pohřební komory byl čedičový sarkofág, který byl vyloupen, zmizela také pohřební výbava, která sarkofág kdysi obklopovala. Na východ od předsíně byl serdab se třemi hlubokými výklenky. Stěny serdabu byly nezdobené.

Otevřený dvůr kolem Tetiho pyramidy obklopovala mohutná ohradní zeď z vápence. V severozápadní části dvora objevil Firth šachtu čtvercového průřezu o hloubce cca 40m. Pravděpodobně sloužila při stavbě pyramidy jako cisterna. Vzestupná cesta ani údolní chrám nebyly dosud archeologicky prozkoumány – zajímavé je, že neleží východně od pyramidy, ale jihovýchodně. Zřejmě zde svoji ráli hrál fakt, že bylo třeba respektovat už stojící stavby východně od komplexu a proto došlo k tomuto vychýlení.

Zádušní chrám a kultovní pyramida

Zádušní chrám Tetiho má stejné rysy jako zádušní chrám Venise. Malou zvláštností Tetiho zádušního chrámu je malé nádvoří podél jižní části východního průčelí. Otevřený dvůr obklopovalo 18 pilířů z červené žuly, všechny byly čtvercové krom čtyř rohových pilířů. Na stěnách pilířů, které byly obráceny do dvora, byly jména a tituly panovníka v hlubokém reliéfu.

Uprostřed dvora stál nízký kamenný oltář. Nízké schodiště uprostřed západní stěny umožňovalo vstup do kaple s pěti nikami a odtud do obětní síně. Jak bylo v té době zvykem, stála kultovní pyramida u jihovýchodního nároží pyramidy. Byla obehnána vlastní ohradní zdí.

pyramida
Popis komplexu:
A  severní kaple (vchod)
B  zádušní chrám
C  výklenky
D  kultovní pyramida
E  otevřený dvůr
F  vstupní chodba
G  vzestupná cesta