Abydos vydal tajemství – egyptští a američtí archeologové objevili dost možná nejstarší pivovar na světě. Jak uvedl Mustafa Vazíri, nejvyšší kancléř egyptské Rady pro starožitnosti, jeho stáří se datuje na cca 5 000 let.

Pivovar postavili starověcí Egypťané v době, kdy zemi vládl faraon Narmer. Matthew Adams z newyorské metropolitní univerzity uvedl, že pivo používali při královských pohřebních rituálech pro nejstarší egyptské krále. Pivovar byl rozdělen na 8 částí a každá z nich obsahovala čtyřicet hliněných nádob. Tyto nádoby používali Egypťané k ohřívání směsí obilí a vody.

Abydos a památky na počest Usira

Abydos je díky svým rozsáhlým hřbitovům a chrámům z nejstarších dob starověkého Egypta známý památkami na počest Usira, starověkého boha podsvětí a božstva odpovědného za souzení duší v posmrtném životě. Pohřebiště používaly královské rodiny v každém období rané egyptské historie, od pravěku až po dobu římskou. Abydos je tedy, zdá se, spojen nejen s Usirem, ale je tu také nejstarší pivovar na světě.

Pivovar ale není jedinou stavbou, kterou v této oblasti můžeme vidět. Mezi nejpozoruhodnější stavby v Abydu patří chrám Sethi I. (k němuž přiléhá kenotaf), který dokončil jeho syn Ramesse II. Královské hrobky byly ve městě budovány již od jeho založení.

V roce 2014 odhalili archeologové severně od chrámu Sethi I. v oblasti Arabet Abydos kapli Mentuhotepa II., kterou tento faraon Střední říše nechal postavit k uctění boha Usira.

Nejstarší pivovar na světě stojí v Abydu