fbpx

Víno bylo nápojem bohatých vrstev, a nebylo tedy příliš běžné. Pivo bylo vždy národním nápojem. Egypťané připravovali pivo po celé zemi a jeho výrobu znázornili už na reliéfech v mastabách z dob Staré říše. Pilo se při všech příležitostech – na poli, na palubě lodí, při recepcích a samozřejmě v městských zábavních podnicích.

Příprava a uchovávání piva

Egyptské pivo se připravovalo z pšenice, nebo z ječmene a z datlí. Právě datlová šťáva zajišťovala kvašení nápoje. Pivovarník a jeho pomocníci lili čerstvé těsto do rozpálených forem, které se vkládaly do pecí podobných pekařským. To vyžadovalo maximální pečlivost, protože těsto z pšenice nebo ječmene muselo jen lehce zezlátnout na povrchu a uvnitř zůstat syrové. Takto získané chleby pak Egypťané rozdrobili do velké nádoby naplněné sladkou tekutinou, která se připravovala z vody a datlí. Pivovarník pak směs šlapal tak dlouho, až byla jednolitá.

Když po několika dnech začalo kvašení, byl obsah nádoby přelit do velkých džbánů. Pomocí síta se zachytávaly největší kousky chleba nasáklé pivem, které pivovarník vymačkával jako houbu. Někdy se provádělo ještě druhé filtrování, aby zachytili i drobky chleba, které prošly prvním cezením.

Pivo se ukládalo do amfor uzavřených zátkou ze slámy a vlhkého jílu, nebo talířkem a trochou sádry, aby se dalo dobře a dlouho uchovávat. Na konec musel pivovarník umístit na nádobu svou značku s datumem a místem výroby. Po ukončení kvašení se pivo filtrovalo a uchovávalo v otevřených džbánech. Pěna, která se vytvořila na tekutině, se sebrala a usušila – sloužila pak jako kvasnice při výrobě chleba a jiného pečiva.

Obchod s pivem

Většina Egypťanů si sice vyráběla vlastní pivo, ale obchod s ním také prosperoval. Po Nilu ho v amforách přepravovalo mnoho lodí, které jej dodávaly do měst, do zábavních podniků a do vil bohatých Egypťanů. Před konzumací se pivo lilo do jedno nebo dvoulitrových džbánů a z nich pak do kamenných, kovových nebo keramických pohárků. Nejběžnější bylo pivo černé, pivo světlé bylo vyhrazeno pro svátky. Egypťané s oblibou do piva přidávali bylinky a datlový cukr, aby tak zvýraznili jeho chuť a zvýšili obsah alkoholu.

Pivo - výroba piva

Drcení ječmene probíhalo na kamenných plochých zrnotěrkách (vlevo) a poté se ukládalo do sudů (vpravo). Z takto získané mouky se pak kvašením vyrábělo pivo, které se uchovávalo ve džbánech.