< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Semerchet (Semsu) a podle Manetha také Semempsés byl předposledním egyptským panovníkem první dynastie. Semerchet (Semsu) vládl přibližně 50 let v letech 2886 – 2836 př.n.l. Byl to nevlastní bratr Adžiba, kterého také na trůnu vystřídal. Jeho otcem byl Den a matkou Batirytes.

Mezi nevlastními bratry docházelo k bojům o moc. Manetho píše, že za vlády tohoto faraona postihla Egypt velká pohroma. Popisuje to také Vojtěch Zamarovský v knize Bohové a králové starého Egypta.

Semerchet (Semsu) a jeho hrobka

Dodnes nevíme, kde Egypťané postavili Semerchetovu hrobku. Archeologové objevili pouze jeho symbolickou hrobku na pohřebišti v Abydu. Hrobku tvoří hluboká jáma, kterou původně překrývaly dřevěné trámy. Nad tuto jámu Egypťané později navršili náhrobek o rozměrech asi 29×21 metrů. Pod náhrobkem vykopali Egypťané více než 40 hrobů pro faraonovy sluhy.

Semerchetova stéla

Semerchetova stéla