Džer byl faraon 1. dynastie a je to první faraon, u kterého je doloženo jméno “Zlatý hor”. Džer (Itit) se ujal vlády po smrti Hor-Aha (pravděpodobně svého otce). Během své vlády svedl několik bitev s Libyjci. Na jihu pak po  bojích s Núbijci postoupil k druhému nilskému kataraktu.

Džer a jeho hrobky

Jako většina panovníků 1. dynastie si i Džer možná nechal postavit dvě hrobky. Jednu hrobku si nechal postavit v Abydu. Nadzemní část hrobky měla rozměry 22 x 20 metrů. V okolí hrobky objevili archeologové 338 hrobů umístěných po všech čtyřech stranách. Archeologové zjistili, že šlo o hroby služebnictva. Nemůžeme ale bezpečně říci, zda byli pohřbeni současně s faraonem a nebo jestli zemřeli přirozenou smrtí.

V období Střední říše Egypťané Džerovu hrobku upravili a uctívali ji jako místo odpočinku boha Usira. Jeho hrobka je také nejstarší hrobkou, ve které archeologové objevili serdab. Druhá hrobka se nachází v Sakkáře a její nadzemní část má rozměry 41 x 15 metrů. Nadzemní část tvořilo 29 místností, v podzemí pak bylo 6 místností a pohřební komora.

Nekropole v Abydu - hrobky 1. dynastieB17, B18-Narmer; B19-Aha; O-Džer; Z-Djet