Adžib (Andžjeb) byl egyptským faraonem 1. dynastie. Jeho jméno je první, které Egypťané uvedli na Sakkárském královském seznamu. Na trůn usedl po smrti svého otce Dena, jeho matkou byla Sešemetka. Nemůžeme s jistotou říci, zda byla hlavní nebo vedlejší manželkou Dena, protože ten měl ještě další dvě manželky.

Palermská deska uvádí dobu jeho vlády na přibližně 10 let. Ze stejného místa archeologové zjistili, Adžib (Andžjeb) postavil palác v Mennoferu. V Mennoferu také oslavil svůj svátek sed. To ale znamená, že jeho vláda musela trvat alespoň 30 let, což je v rozporu s Palermskou deskou.

Na některých nádobách z období 1. dynastie jeho jméno chybí, nebo bylo vymazáno. To by mohlo naznačovat spory uvnitř dynastie. Zdá se, že Adžibův nástupce Semerchet legitimitu Adžibovy vlády neuznával.

Adžib (Andžjeb)