fbpx

Hunej je považován za posledního faraona 3. dynastie. Na Turínském papyru se nachází hned před Snofruem, zakladatelem 4. dynastie. Stejný seznam mu přisuzuje 24 let dlouhou vládu, ale v současnosti neexistuje pro toto tvrzení důkaz.

Hunej byl prvním faraonem, který začal psát své jméno v kartuši – oválu symbolizujícím nekonečnou vládu faraona s bohy, což se stalo později tradicí až do doby římské, tedy téměř 3000 let.

Nedostatek písemných informací

O posledním faraonovi 3. dynastie je jen velmi málo písemných informací z jeho doby. Pozdější prameny si pak často vzájemně odporují. Přesto můžeme s jistotou říci, že:

  • byl faraonem 3. dynastie a protože po jeho smrti nastupuje Snofru, byl faraonem posledním
  • byl otcem princezny Hetepheres I., se kterou se pak právě Snofru oženil

Nejvíce se o době konce 3. dynastie dozvídáme ze Sakkárské hrobky Hunejova státního úředníka, ve kterém se ukazuje velký hospodářský posun vůči tradicím prvních tří dynastiií, co se majetkových poměrů týče. Až do dob Huneje byl jediným vlastníkem země a všeho v ní faraon, v době na konci 3. dynastie se však ukazuje, že i obyčejní, byť vysoce postavení lidé, mohli vlastnit velký světský majetek a to nabytý podle práva.

Král Hu Hunej Huni
nsw Hw
Král Hu
 Hwnj
Hunej
 Hwni
Huni

Hunej - schéma pyramid

Schéma dvou pyramid tohoto faraona

Kartuš faraona Huneje
Kartuš faraona Huneje

Hrobka: Huniho pyramida
Předchůdce: Neferka
Nástupce: Snofru
Doba vlády: 24 let

Manželky: Džefatnebti, Meresanch I. (vedlejší manželka)