Posledním faraonem 3.dynastie byl Huni (Hunej), který si nechal postavit pyramidu v Médúmu. Huniho pyramida byla původně stupňovitá (jak je patrné z obrázku) a teprve následník Huniho a zakladatel 4.dynastie Snofru tuto pyramidu přestavěl na „pravou“ pyramidu.

pyramida
Základní údaje o pyramidě:
délka základny po dokončení Snofruem: 147 m m
výška pyramidy po dokončení Snofruem: 93,5 m
úhel sklonu stěn: 51°50’35“