Dahšúr je skalní plošina asi 40km na jih od Káhiry, na které se tyčí pět pyramid. Dvě z nich pocházejí z období Staré říše a tři pyramidy z období Střední říše.

Dahšúr a faraon Snofru

Jako první začal v Dahšúru stavitelskou činnost zakladatel 4. dynastie – Snofru. Na plošině v Dahšúru postavil Snofru dvě pyramidyLomenou pyramidu a Červenou pyramidu. Lomená pyramida byla stavěna jako “pravá pyramida” – její spodní část má úhel sklonu stěn: 54°27’44”. Interiér pyramidy naznačuje, že při její stavbě došlo k neštěstí. Proto byla dostavěna s nižším sklonem stěn 43°22′.

Snofru ale chtěl dokonalou pyramidu a proto začal stavět nedaleko novou – Červenou pyramidu. Za své jméno vděčí tomu, že je celá postavena z růžového vápence s úhel sklonu stěn: 43°22′.  Rozsáhlé sklady u zádušního chrámu naznačují, že právě zde byl faraon pohřben a že zde byl jeho kult pěstován.

Pyramidy 12. dynastie v Dahšúru

V Dahšúru jsou celkem tři pyramidy z období Střední říše. Nejstarší z nich je pyramida Amenemheta II., která se nachází východně od Červené pyramidy. Dnes ale na místě pyramidy najdete jen hromadu šedočerné hmoty (sušených cihel).

Další pyramidou na této nekropoli byla pyramida Senusreta III. Ten byl vnukem Amenemheta II. a je bezpochyby nejvýznamnějším panovníkem této dynastie. Senusret III. napravil zaváhání svých předchůdců, zabezpečil hranice Egypta na severu i jihu. Na jihu nechal postavit řadu pevností podél Nilu a zabezpečil tak nejen jižní hranici proti Kušitům, ale získal také kontrolu nad lodní dopravou po Nilu.

Pyramida Amenemheta III. (jinak také Černá pyramida) je poslední pyramidou faraona v této lokalitě. Poslední mocný faraon této dynastie, který vládl více než 40 let měl ale se stavbou pyramidy velké problémy. Rozsáhlý podzemní labyrint způsoboval problémy a proto si nechal faraon postavit ještě pyramidu v Hawáře.

Nekrálovská pyramida v Dahšúru

V roce 2017 byla objevena nedaleko Červené pyramidy základna z opracovaných vápencových bloků. Jak se později ukázalo, jednalo se o zbytky pyramidy princezny Hatšepsut. Ta byla dcerou faraona 13. dynastie jménem Ameny Qemau. Protože byla pro ní postavena pyramida, zdá se pravděpodobné, že mohla být nástupnicí svého otce.

Chronologie královských hrobek v Dahšúru

  1. Lomená pyramida (Snofru)
  2. Červená pyramida (Snofru)
  3. Pyramida Amenemheta II.
  4. Pyramida Senusreta III.
  5. Pyramida Amenemheta III.