fbpx

Jestliže předchůdci Amenemheta II. zvolili za místo svého posledního odpočinku Lišt (Iči-tauej), Amenemhet II. si pro stavbu své pyramidy zvolil Dahšúr. Pyramida Amenemheta II. stojí na okraji pouště východně od Červené pyramidy faraona Snofrua. Nazývala se „Amenemhet je dobře zaopatřen“, dnes ale připomíná spíše šedočernou hromadu sušených cihel, což je v rozporu s jejím místním pojmenováním „Bílá pyramida“. Tento název může souviset se skeletem jádra pyramidy, který z ní kdysi vyčníval a byl z bílých vápencových bloků.

pyramida
Základní údaje o pyramidě:
šířka základny: 84 m

Pyramida Amenemheta II., pohled do nitra

Jádro pyramidy Amenemheta II. bylo ze sušených cihel se skeletem, který byl pravděpodobně z bílého vápence. Vchod do pyramidy ležel uprostřed severní strany na úrovni základny. Následovala sestupná chodba z vápencových bloků, která byla vybudována podobným způsobem jako v pyramidě Neferirkareově z 5.dynastie. Nad plochým stropem byl ještě sedlový strop, který byl z vápencových desek. Sedlový strop pomáhal redukovat tlak, který byl na chodbu shora. Sestupná chodba na dolním konci přecházela ve vodorovnou, a ústila do pohřební komory.

Pohřební komora byla v pyramidě Amenemheta II. umístěná ve svislé ose pyramidy, ve vodorovné chodbě před pohřební komorou byl zátaras v podobě dvou svislých žulových desek. Strop pohřební komory byl chráněn – podobně jako sestupná chodba – sedlovým stropem. Plán pohřební komory byl ale poněkud nepravidelný – částečně zasahovala i pod úsek chodby se zátarasem, její hlavní část ale byla orientovány východo-západně. U západní stěny byl sarkofág vyrobený z křemence.

Zádušní chrám Amenemheta II. byl téměř úplně zničen – možná se jmenoval „Osvícené je místo Amenemhetova potěšení“, bezpečně to ale není prokázáno. Jeho zbytky jsou před východní stranou pyramidy, ale podrobně zkoumány zatím nebyly. V prostoru mezi západní stranou pyramidy a západním křídlem ohradní zdi objevil de Morgan hrobky, ve kterých byli pohřbeni členové faraonovi rodiny – princ Amenemhetanch a princezny Ita, Chnemet, Itueret a Sithathormeret.