Starověcí Egypťané byli vynikající stavitelé. Dokázali postavit mohutné pyramidy, chrámy nebývalých rozměrů, vykopat do skály řadu hrobek. Ale přesto postavili ještě něco, co bylo dlouho skryto a zapomenuto. Jde o řadu patnácti mohutných pevností za dnešní Asuánskou přehradou. Z nich se do dnešních dnů dochovala jen pevnost Uronarti.

Jedná se o kolosální díla a technologicky je lze srovnávat se středověkými evropskými hrady, které ale vznikly o 3 000 let později. Pevnosti se nacházejí pod hladinou Násirova jezera a jejich přesný účel zůstává pro archeology záhadou. Protože jsou vody v jezeru kalné, nelze provést snímkování kamerou a potápění by mohlo být (s ohledem na krokodýli) životu nebezpečné.

Pevnost Uronarti

Přesto ale existuje stopa, která nám o těchto pevnostech může něco prozradit. Je to pevnost Uronarti (Ostrov krále), která se nachází u druhého kataraktu na severu Súdánu. Tato pevnost byla postavena kolem roku 1850 př.n.l. – tedy v období Střední říše. Nacházela se na nejjižnější části světa, který Egypťané znali. Tam se nacházela Núbie a země Kuš.

A byli to právě Kušité, kteří často napadali Egypt a tak museli faraoni jižní hranici Egypta zabezpečit. Proto vznikla řada patnácti pevností, které se táhly v délce 320 km. Byly od sebe v dostatečné signalizační vzdálenosti a jejich úkolem bylo odradit Kušity od útoků na Egypt a ochránit Nil jako důležitou dopravní tepnu.

Nápis na zdi dokládá, že řadu pevností nechal postavit Senusret III., který podnikl vojenskou výpravu do země Kuš. Na zdi pevnosti Senusret III. píše, jak zatočil s Kušity: “Nejsou to lidé hodní úcty, jsou to ničemové. Zajal jsem jejich ženy, zničil jejich studny, pozabíjel dobytek, posekal obilí.” Nikdy poté už hranice Egypta nesahala jižněji.

Pevnost Buhen – největší pevnost pod hladinou

Ostatní pevnosti byly navždy ukryty pod velkou Asuánskou přehradou. Soubor pevností (mapa s jejich polohou a strukturou) je dnes uchován v Egyptské výzkumné společnosti. Největší z pevností, které jsou zatopeny je pevnost Buhen. Díky archeologickým datům a 3D technice bylo možné vypustit vodu z jezera a objevit několik tajemství.

  • pevnost Buhen zabírá 20x větší plochu než pevnost Uronarti
  • obvodové zdi měří dohromady téměř 1,5 km
  • zdi u břehu Nilu byly vysoké 11 metrů

Taková stavba už jen tím jak byla postavena protivníky zastrašovala. A je tu ještě něco, co udivuje nejen archeology.

Starověká pevnost jako středověký hrad

Byla už řeč o středověkých hradech, jenže všechny bezpečnostní prvky, které známe z hradů měla už pevnost Buhen.

  • suchý příkop
  • opevněná vstupní brána
  • obranné cimbuří
  • otvory pro střelbu šípy se střeleckým úhlem 180°

Zastrašující dojem pevností asi splnil svůj cíl, protože archeologický výzkum v nich neobjevil žádné stopy boje. Našlo se tu ale něco jiného – ohromné sýpky, které byly mnohem větší, než bylo potřeba pro zdejší posádku. Archeologové došly k závěru, že Egypt vyměňoval obilí za zlato. Pevnosti tedy nejen že odrazovaly nepřátele, ale střežili obchodní cesty ze zlatých dolů v Núbii. Pro Egypťany mělo zlato velký význam a Núbie byla jeho hlavním zdrojem.

Zdroj: National Geographic