< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Menkaure nastoupil na trůn v roce 2490 př.n.l. po krátké vládě faraona Bakarea (byl posledním legitimním nástupcem Snofrua). Ríši zdědil vnitřně oslabenou a vyčerpanou jednak nákladnými monumentálními hroby jeho předchůdců, ale svůj podíl na tom měly také lidové vzpoury a náboženské a dynastické boje. Také královská moc ztratila na prestiži a proto musel po svém nástupu obnovit předchozí postavení faraona – boha.

Menkaureova pyramida

Menkaureova pyramida “Božský je Menkaure” je výrazně menší, než její předchůdkyně v Gíze. Je méně kvalitní, ale podle některých zpráv byla nejkrásnější na celé nekropoli. Skládala se z dvou druhů obkladu, do 15 metrů od základny byla obložená červenou asuánskou žulou a zbytek bílým vápencem. Obklad byl původně zachovaný ještě v 16. století.

V porovnání s předchozími pyramidami zabírá pyramida faraona Menkaurea plochu necelé ¼ plochy Rachefovi pyramidy, teda 1,179 ha. Menkaureova pyramida je orientovaná severojižním směrem, délka původních stran 108,61 metrů se příliš neliší od dnešních 104,6 metrů a ani její původní výška nebyla o mnoho větší – původní výška byla 66,45 metrů proti dnešním 62,18 metrů. Vrchol pyramidy se zdá být, podobně jako u okolních pyramid, jakoby uříznutý. Úhel sklonu stěn je 51º 20″.

Zádušní chrám pyramidy Menkaurea

Komplex v okolí pyramidy byl postavený ve dvou etapách. V první (ještě za života Menkaurea) z vápence a v druhé etapě (dokončené Šepseskafem) sušenými cihlami. Zádušní chrám nepřiléhal k pyramidě a byl dokončený narychlo. Mezi ním a pyramidou se nacházejí zbytky kaple, postavené za vlády Šepseskafa, který také nechal dobudovat krytou rampu, která nevycházela z nitra zádušního chrámu jak bývalo zvykem. Chrám byl v minulosti osídlený a za vlády 5.dynastie byl vážně poškozený přívalovou vodou.

Menkaure s manželkou

Menkaure s manželkou

Kartuš faraona Menkaurea

Hrobka: Menkaureova pyramida
Předchůdce: Rachef
Nástupce: Šepseskaf
Doba vlády: 28 let

Manželka: Chamerernebtej II. (dcera Rachefa a tudíž Menkaureho sestra)