< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Radžedef (Džedefre, Džedefhor) vládl mezi Chufevem a Rachefem. Podle všeho byl synem Chufua a Libyjčanky. Dlouho se také egyptologové domnívali, že Džedefre (Radžedef) údajně také zavraždil Kauaba, nejstaršího Chufuova syna s Egypťankou a právoplatného následníka trůnu. Tuto teorii ale vyvrátily výzkumy předních egyptologů, které jsou zpracovány v dokumentu Ztracená pyramida.

Radžedef a pyramida v Abú Rawáš

Radžedef  (Džedefre) byl synem Chufua a protože Chufu byl první, kdo začal stavět na plošině v Gíze, bylo by logické, že syn bude stavět pyramidu vedle svého otce. To ale Radžedef (Džedefre) neudělal. Radžedefova pyramida se nechází v Abú Rawáš – lokalitě 7,5 km severně od Gízy.

Někteří egyptologové se domnívali, že se tak stalo proto, že zavraždil Kauaba, opustil Gízu a přesunul se na jiné místo. Poslední výzkumy ale dokazují, že důvod byl mnohem prostší. Faraon nastoupil na trůn zřejmě ve věku kolem 25 let a vzhledem k tomu, že se starověcí Egypťané dožívali většinou cca 30 – 40 let, nezbývalo mu mnoho času na stavbu pyramidy. Proto začal stavět na místě, kde mu příroda ušetřila mnoho let práce.

Sfinga k uctění otce Chufua?

Dlouho se soudilo, že Sfinga představuje Rachefa, stavitele druhé pyramidy v Gíze. Egyptologové ale pomocí nejmodernějších metod přišli k jinému závěru. Dokument Ztracená pyramida dokládá, že Sfinga stála už v době, kdy Rachef začal se stavbou pyramidy. Neexistují ale žádné zmínky o tom, že by Chufu – krom Velké pyramidy – postavil také Sfingu.

Jediný, kdo vládl mezi Chufuem a Rachefem byl – Radžedef (Džedefre). Egyptologové došli k závěru, že Sfinga je vypodobnění Chufua a že ji nechal postavit jeho syn Radžedef (Džedefre) k uctění svého otce. To by byl další důkaz pro popření teorie o roztržce v dynastii a případných nesvárech.

Posmrtná loď pro Chufua

Džedefrova kartuše se našla také v jámě, kde byla umístěna posmrtná loď vedle Velké pyramidy. Dr. Zahi Hawas soudí, že to je jasný důkaz toho, že Džedefre věnoval zesnulému otci tuto posmrtnou loď. Další důkaz proti dynastické roztržce.

Radžedef

Džedefre (Džedefhor, Radžedef)

Kartuš faraona Radžedefa

Hrobka: Radžedefova pyramida
Předchůdce: Chufu
Nástupce: Rachef
Doba vlády: 8 let

Manželky: Hetepheres II.;  Chentetka