< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Na okraji Západní pouště se rozkládá areál zahrnující několik zádušních komplexů. Ve zdejších hrobkách a pyramidách byli pochováni faraoni i vysocí hodnostáři. Nejvýznamnější a pravděpodobně také nejpůsobivější komplex v Sakkáře je Džoserův zádušní komplex – dílo architekta Imhotepa.

Komplexu dominuje stupňovitá pyramida vysoká 60m o šesti stupních, které se zužují směrem vzhůru. Spočívají na základně o rozměrech 121m na délku a 109m na šířku. Imhotep zde spojil symboly Horního a Dolního Egypta, jejichž byl Džoser jediným vládcem.

Džoserův zádušní komplex – uspořádání

Uvnitř “věčného města” nechal Imhotep postavit řadu staveb, které kombinovaly tradici a nový přístup. Superstruktura, která stála tradičně nad podzemními pohřebními komorami faraonů, měla sice vzhled mastaby, nebyla ale z cihel, nýbrž z kamene. I když byla vysoká 8 metrů, byla zcela kryta obvodovou zdí. Imhotep se později rozhodl mastabu navýšit a přetvořil jí tak ve stupňovitou pyramidu.

Čtrnáctero nepravých bran

Obdélníkové prostranství obehnané zdí mělo na tehdejší dobu mimořádný obvod – plných  1645 metrů. Obvodové stěny byly vysoké 10,5 m a byly vystavěny z bílého vápence. Ve zdi bylo naznačeno čtrnáct dvoukřídlých bran, které ovšem nebyly pravé a sloužily jenom jako ozdoba. Byly klamem zhotoveným z kamene, který svým vzhledem připomínal dřevo.

Otevírat se dala jediná – patnáctá. Ta je vytesána do jižní stěny komplexu a vstupuje se jí do 54 metrů dlouhé vstupní kolonády. Ta ústí na rozlehlý dvůr, který je mezi Jižním hrobem a Stupňovitou pyramidou. Zajímavé je, že opevnění celého komplexu bylo naprosto precizně promyšleno a realizováno, jediný vchod nebyl nijak chráněn. Jeho jedinou obranou bylo to, že byl široký pouze 1m.

Nepravý hrob

Jižní hrob tvoří protiklad ke skutečnému hrobu – Stupňovité pyramidě. Je také symbolickým znázorněním duality moci, protože Džoser byl králem Dolního i Horního Egypta. Dvě hrobky tedy symbolizují přiblížení dvou hlavních měst – Abydu (Abedžu) a Memfidy (Mennoferu). Vnější strany superstruktury přiléhající k hrobce jsou zdobeny vlysem vztyčených ochranných kober. Tento královský znak zde byl použit vůbec poprvé.

Džoserova pyramida, stupňovitá pyramida
1) Kaple jižní hrobky
2) Jižní dvůr s hraničními panely
3) Jižní hrobka
4) Vchod do komplexu
5) Sál svátku heb-sed
6) Dům Jihu
7) Dům Severu
8) Sál se serdabem
9) Severní chrám