fbpx

Ptahšepses si nechal svou hrobku postavit hned v sousedství mastaby princezen. Ptahšepsesova mastaba byla vybudována ve třech stavebních fázích, které odrážely Ptahšepsesovo postupně vzrůstající bohatství a moc. Je zajímavé, že již v první stavební fázi šlo o velkou a zcela dokončenou hrobku (na půdorysu cca 30 × 20 m). Bylo dokončeno i obložení vnějších stěn vyhlazenými bloky z jemného bílého vápence. Byly zde i některé královské stavebními prvky – jako například konstrukce pohřební komory a sarkofág z červené žuly. Z původní polychromované reliéfní výzdoby vnitřních stěn mastaby z první stavební fáze se až na zlomek stylizovaného palácového průčelí na vnější stěně serdábu, místnosti pro sochu, nic nedochovalo.

Rozšíření mastaby k východu a jihu (druhá stavební fáze) zahrnovalo nový vchod s dvojicí vápencových šestistvolových lotosových sloupů, obětní síň se třemi nikami pro Ptahšepsesovy sochy a některé další místnosti. Tato stavební fáze ale nebyla dokončena a ustoupila třetímu – ještě velkolepějšímu projektu. Nejen svými rozměry (půdorys cca 56 × 42 m), ale i charakterem některých částí nakonec mastaba připomínala spíše královskou než soukromou hrobku.

Vznikl nový, ještě okázalejší vstup s dvojicí vápencových osmistvolových lotosových sloupů (jde mimochodem o nejstarší doklad tohoto typu sloupu vůbec). Přibyl i velký pilířový dvůr, dva soubory velkých skladištních komor a obrovský otevřený prostor pro pohřební loď.

Podle stavebních graffit na blocích z třetí stavební fáze se jménem „inspektora Velkého domu (tzn. královského dvora)“ Raneferefancha, zjevně narozeného za vlády Niuserreova předchůdce Raneferefa, můžeme předpokládat, že stavba Ptahšepsesovy mastaby, započatá koncem 1. dekády Niuserreovy vlády, trvala více než deset let a byla dokončena až někdy během 3. dekády vlády tohoto panovníka.

Ptahšepsesova mastaba – výzdoba a rodina

Na jižní stěně pasáže směrem do obětní síně je zachycena mimořádně zajímavá scéna s obrazy a tituly vezírových synů, uspořádaná do dvou registrů nad sebou. Všichni jsou zobrazeni jako dospělí muži. Ve spodním registru jsou:

  1. „jeho nejstarší syn, jediný přítel, kněz předčitatel, Chafini“ (obraz byl stesán, ale lze jej při určitém nasvícení zčásti rekonstruovat)
  2. „jeho syn, jediný přítel, kněz předčitatel, služebník trůnu, Kahotep“
  3. „jeho syn, jediný přítel, kněz předčitatel, služebník trůnu, Ptahšepses (junior II.)“

V horním registru jsou:

  1. „jeho nejstarší syn, jediný přítel, kněz předčitatel, Ptahšepses (junior I.)“
  2. „jeho syn, jediný přítel, tajemník svého pána, Hemachtej“
  3. „jeho syn, jediný přítel, tajemník svého pána, Chenu“

Se svojí manželkou Chamerernebtej je Ptahšepses vyobrazen (mimo jiné) na jižní stěně průchodu ze sloupového vestibulu do obětní síně.

Ptahšepsesova mastaba

Ptahšepsesova mastaba