fbpx

Nejvýznamnější nekrálovskou postavou 5. dynastie byl vezír Ptahšepses. Pocházel sice z vlivné rodiny a už v dětství vyrůstal na dvoře faraona, ale vrcholem jeho kariéry byl sňatek s dcerou faraona Niuserrea – princeznou Chamerernebtej.

Ve funkci ředitele všech královských prací se Ptahšepses významně podílel na stavbě některých královských pyramidových komplexů v Abúsíru. Ptahšepsesova mastaba je největší nekrálovskou hrobkou na pohřebišti v Abúsíru.