Abúsír je nekropole starověkého Egypta, jejíž vrchol přišel v období Staré říše, tedy hned na počátku egyptských dějin. V Centrálním Abúsíru si zádušní komplexy postavili faraoni 5. dynastie Sahure, Neferirkare, Raneferef a Niuserre.

Centrální Abúsír

Vedle pyramid faraonů 5. dynastie v Centrálním Abúsíru vznikla nekropole dalších členů královské rodiny a nejvýznamnějších hodnostářů. Vedle nich se pak nacházejí hrobky nižších úředníků a jejich rodin. Největší nekrálovskou hrobkou v této lokalitě je Ptahšepsesova mastaba, kterou si nechal postavit vezír Ptahšepses, který byl zetěm faraona Niuserrea.

V jihovýchodní části Centrálního Abúsíru byla objevena skupina šesti mastab. Vévodí jim hrobka princezny Chekeretnebtej, kterou objevil tým prof. Miroslava Vernera v sedmdesátých letech minulého století. Některé objevy z této mastaby jsou k vidění na výstavě Sluneční králové v Národním muzeu v Praze.

Jižní část Abúsíru byla používána po celou dobu Staré říše. Nejstarší hrobkou v této lokalitě je pravděpodobně hrobka kněze Hetepiho. Zajímavostí této hrobky je, že její kaple byla celá postavena z bílých vápencových bloků. Patří také mezi nejrozsáhlejší stavby tohoto druhu – pokrývá plochu 1000 m2.  Výzdoba této hrobky nám přinesla detailní představu starověkých Egypťanů o posmrtném životě.

Abúsír v období od Staré do Nové říše

I když se dříve mělo za to, že tato nekropole byla po konci Staré říše opuštěna, objevily se nedávno přesvědčivé argumenty o tom, že tomu tak nebylo. V blízkosti komplexů faraonů 5. dynastie byly objeveny jednoduché cihlové hrobky. Ty pak byly podle pohřební výbavy datovány do Prvního přechodného období a Střední říše.

Podle nápisů v hrobkách se jedná o kněží, kteří sloužili v zádušních kultech faraonů 5. dynastie a o členy rodin těchto kněží. Mezi hroby z okolí Niuserreova zádušního komplexu vyniká hrobka kněze Herišefhotepa. V jeho hrobce byla objevena téměř kompletní pohřební výbava – bohatě zdobené rakve, dřevěné hole, nástroje a keramické nádoby. Přímo v základech Niuserreova chrámu pak byla další hrobka, kde byly pohřbeny dva manželské páry – Iniemachet s Nechetou a Inhetep se Satbastetou.

Také v období Nové říše sloužil Abúsír jako nekropole – zejména pro obyvatele Memfidy. Nedaleko Abúsírského rybníka byla objevena hrobka z amarnského období. V Centrálním Abúsíru pak bylo objeveno několik pohřbů z ramessovského období uložených do antropoidních rakví.

Před několika lety byl objeven chrám Ramesse II. v blízkosti Abúsírského rybníka. To bylo velké překvapení, protože Ramesse II. byl sice velký stavitel, ale že by se zajímal i o tuto lokalitu nebylo dosud známo.

Chronologie královských hrobek v Abúsíru

  1. Sahureova pyramida
  2. Neferirkareova pyramida
  3. Raneferefova pyramida
  4. Niuserreova pyramida

Abúsír se stal nekropolí 5. dynastie

Abúsír se stal nekropolí 5. dynastie