fbpx

Hrobka kněze Hetepiho se nachází pouze několik set metrů na sever od starobylého komplexu Stupňovité pyramidy faraona Džosera. Její zdi byly skryty jen několik centimetrů pod povrchem pouště a jak se záhy ukázalo, patří tato hrobka mezi nejrozsáhlejší stavby tohoto druhu – pokrývá plochu 1000 m2. Během prvního týdne, kdy byla tato hrobka objevena, se podařilo odkrýt nejen celý půdorys hrobky, ale také východní průčelí a vlastní kultovní kapli.

Právě objev kultovní kaple přinesl několik překvapení – východní průčelí pokrývá reliéfní výzdoba, která patří k nejstarším dochovaným v Egyptě. Severní část průčelí kaple zachycuje sedícího Hetepiho u obětního stolu s nakrájenými chleby. Kolem stolu jsou znázorněny další obětiny, které měly být zemřelému v kapli pravidelně obětovány.

Nad jeho hlavou pak jsou ve dvou řádcích napsány tituly, které nám zprostředkovávají obraz muže žijícího před čtyřmi a půl tisíci lety. Hetepi (jeho jméno lze přeložit jako “ten, který je spokojený”) byl totiž (krom jiného) írí íchet nísut – tedy “správce královských věcí”. To znamená, že byl ve své době příslušníkem nejvyšší úřednické vrstvy. Byl tedy na stejné úrovni jako stavitel pyramidy faraona Džosera – Imhotep.

Jižně od vchodu do kaple je Hetepi nakreslen jen černou barvou. Pravděpodobně už nebyl čas dokončit výzdobu a proto se dochovala jen skica starověkého umělce. Hetepi na této skice stojí a opírá se o úřednickou hůl – odznak moci a autority. Před ním jsou tři z jeho synů. Kaple jako taková byla nezdobená a její západní stěna musela být už ve starověku poškozena vandaly. V podlaze se dochovaly stopy po dvoukřídlých dveřích, které západní část kaple uzavíraly. Za nimi se původně musela nacházet nika, na které byla pravděpodobně kráčející postava Hetepiho.

Hetepiho hrobka – představa Egypťanů o onom světě

Unikátnost tohoto objevu je v tom, že nám názorně přibližuje představu starověkých Egypťanů o onom světě. Nika spolu s dvoujkřídlimi dveřmi představovaly magickou bránu – spojnici mezi světem živých a mrtvých. Za ní se měl pravděpodobně nacházet onen svět, odkud se vracela Hetepiho duše nikou.

Pohřební komora Hetepiho byla ukryta na dně hluboké šachty, ke které vedlo od severu unikátní, několikrát lomené kamenné schodiště. Na dně šachty začínala krátká, necelé dva metry vysoká chodba běžící na jih, která vedla přímo do pohřební komory. Ta však byla již ve starověku vykradena a z původního pohřbu zbylo pouze několik fragmentů dřevěné rakve a zlomky pohřební výbavy.

V této lokalitě probíhá nadále archeologický průzkum a je tedy možné (a řekl bych, že velice pravděpodobné), že se dočkáme dalších zajímavých objevů. A kdo ví, třeba se blízko této hrobky nachází dosud neodkrytá hrobka stavitele stupňovité pyramidy – Imhotepa.

Zdroj: Koktejl