Zavítáte-li do Sakkáry, přivítá Vás dominanta této lokality – stupňovitá pyramida faraona Džosera. Byla to první stavba svého druhu v Egyptě a při pohledu na tuto památku je nutno si uvědomit, že této lokalitě vévodí více než pět tisíc let. Česká expedice působící v Egyptě zaznamenala několik významných objevů. Jedním z nich byla hrobka kněze Hetepiho.

První faraoni starověkého Egypta byli pohřbívání v jižním Egyptě v lokalitě zvané Abydos (Abedžu). Bylo to tradiční náboženské centrum starověkého Egypta s mytickým hrobem Usira – vládce podsvětí. Postupně se ale královským pohřebištěm stala Sakkára, kde si nechal postavit pyramidový komplex faraon 3. dynastie – Džoser. Tento komplex měl symbolizovat věčný palác, kde se faraon (sám Bůh) po své fyzické smrti setkával s ostatními božstvy egyptského panteonu.

Džoser, a dál nic … ?

Z doby faraona Džosera toho víme stále velmi málo. Od jeho smrti uteklo více než pět tisíc let, mnohé památky byly zničeny a ty, které se dochovaly se ukrývají hluboko v poušti. Ta se od doby tohoto panovníka v některých místech navýšila až o 5 m a tak není divu, že se stále objevují názory, že komplex faraona Džosera není zdaleka odkryt celý.

A je tu ještě něco, co dodává sílu těmto názorům. Architektem stupňovité pyramidy byl Imhotep a je jisté, že si sám nechal postavit jistě krásnou hrobku a rozhodně nebude daleko od hrobky jeho pána – faraona Džosera. Kdo ví – třeba se jednou podaří někomu objevit hrobku Imhotepa i možné další části pyramidového komplexu faraona Džosera.

Hetepiho hrobka a její tajemství

Hetepiho hrobka se nachází pouze několik set metrů na sever od starobylého komplexu Stupňovité pyramidy faraona Džosera. Její zdi byly skryty jen několik centimetrů pod povrchem pouště a jak se záhy ukázalo, patří tato hrobka mezi nejrozsáhlejší stavby tohoto druhu – pokrývá plochu 1000 m2. Během prvního týdne, kdy byla tato hrobka objevena, se podařilo odkrýt nejen celý půdorys hrobky, ale také východní průčelí a vlastní kultovní kapli.

Právě objev kultovní kaple přinesl několik překvapení – východní průčelí pokrývá reliéfní výzdoba, která patří k nejstarším dochovaným v Egyptě. Severní část průčelí kaple zachycuje sedícího Hetepiho u obětního stolu s nakrájenými chleby. Kolem stolu jsou znázorněny další obětiny, které měly být zemřelému v kapli pravidelně obětovány.

Nad jeho hlavou pak jsou ve dvou řádcích napsány tituly, které nám zprostředkovávají obraz muže žijícího před čtyřmi a půl tisíci lety. Hetepi (jeho jméno lze přeložit jako „ten, který je spokojený“) byl totiž (krom jiného) írí íchet nísut – tedy „správce královských věcí“. To znamená, že byl ve své době příslušníkem nejvyšší úřednické vrstvy. Byl tedy na stejné úrovni jako stavitel pyramidy faraona Džosera – Imhotep.

Jižně od vchodu do kaple je Hetepi nakreslen jen černou barvou. Pravděpodobně už nebyl čas dokončit výzdobu a proto se dochovala jen skica starověkého umělce. Hetepi na této skice stojí a opírá se o úřednickou hůl – odznak moci a autority. Před ním jsou tři z jeho synů. Kaple jako taková byla nezdobená a její západní stěna musela být už ve starověku poškozena vandaly. V podlaze se dochovaly stopy po dvoukřídlých dveřích, které západní část kaple uzavíraly. Za nimi se původně musela nacházet nika, na které byla pravděpodobně kráčející postava Hetepiho.

Hetepiho hrobka – představa Egypťanů o onom světě

Unikátnost tohoto objevu je v tom, že nám názorně přibližuje představu starověkých Egypťanů o onom světě. Nika spolu s dvoujkřídlimi dveřmi představovaly magickou bránu – spojnici mezi světem živých a mrtvých. Za ní se měl pravděpodobně nacházet onen svět, odkud se vracela Hetepiho duše nikou.

Pohřební komora Hetepiho byla ukryta na dně hluboké šachty, ke které vedlo od severu unikátní, několikrát lomené kamenné schodiště. Na dně šachty začínala krátká, necelé dva metry vysoká chodba běžící na jih, která vedla přímo do pohřební komory. Ta však byla již ve starověku vykradena a z původního pohřbu zbylo pouze několik fragmentů dřevěné rakve a zlomky pohřební výbavy.

V této lokalitě probíhá nadále archeologický průzkum a je tedy možné (a řekl bych, že velice pravděpodobné), že se dočkáme dalších zajímavých objevů. A kdo ví, třeba se blízko této hrobky nachází dosud neodkrytá hrobka stavitele stupnňovité pyramidy – Imhotepa.

Zdroj: Koktejl