< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Hrobka KV42 nechal Thutmose III. vysekat pro Merit-Re-Hatšepsut, velkou královskou manželku, matku Amenhotepa II. Merit-Re-Hatšepsut pocházela ze vznešené rodiny. Byla pravděpodobně dcerou kněžky Huy (socha v Britském muzeu znázorňuje Huy s dětmi Thutmose III.).

Písemné prameny dokládají, že Merit-Re-Hatšepsut byla majitelkou těchto titulů: Dědičná princezna, Jediná, Králova matka, Paní Dvou zemí, Králova manželka, Velká královská manželka, Božská manželka, Božská ruka. Velkou královskou manželkou se stala po smrti královny Satiah.

Hrobka KV42 má jiného majitele

I když Egypťané původně plánovali hrobku pro královnu, nakonec bylo vše jinak. Hrobka se stala místem odpočinku muže jménem Sennefer, který byl starostou Théb za vlády Amenhotepa II., syna Thutmose III. Sennefer měl také titul „dozorcem sýpek a polí, zahrad a dobytka Amona“ a těšil se velké oblibě Amenhotepa II.

Hrobku KV42 objevili dva Koptové, Chinouda Macarios a Boutros Andraos, koncem roku 1900. Při otevření hrobky se ukázalo, že do hrobky ve starověku pronikli lupiči. Pohřební výbava, vázy a kanopy byly rozdrceny a povalovaly se po zemi.

Pohřební komora ve tvaru kartuše

Zajímavostí této hrobky je pohřební komora, kterou dělníci vysekali ve tvaru kartuše. Nacházel se v ní nedokončený sarkofág. Víko sarkofágu podepřel někdo kusem dřeva. Hrobka obsahovala sadu dobře zachovaných baldachýnových nádob patřících Sentnay, manželce Sennefera.  Objevili zde také několik zdobených nádob se jmény Sennefera i Sentnay. To je také důvod, proč se předpokládá, že byl Sennefer pohřben právě zde.

Hrobka KV42