fbpx

Kartuš HatšepsutHatšepsut je jediná egyptská královna, který se chopila trůnu a nechala se zpodobňovat jako muž. Byla prvorozenou dcerou Thutmose I. a královny Ahmose a už od dětství se zajímala o královské záležitosti. Tento zájem se ještě zvýšil po svatbě s nevlastním bratrem Thutmose II. a po jeho smrti převzala poručnictví nad nevlastním synem a současně synovcem – malým Thutmose III.

Hatšepsut – žena zpodobňující se jako faraon (muž)

I když Hatšepsut přidělila nevlastnímu synovi titul spoluvladaře, starala se o správu země sama. Její vláda trvala 22 let (asi 1504 – 1482 př.n.l.) a během své vlády podnítila rozkvět obchodu a věd. Hatšepsut zorganizovala výpravu do tajemné země Punt, která pravděpodobně ležela na pobřeží Rudého moře v Arábii nebo na východním pobřeží Afriky. Egypťané odtud dováželi kadidlo a parfémy, které se používaly při uctívání bohů.

Chrám Hatšepsut v Dér el-Bahrí

Ve snaze navázat na tradici význačných období Hatšepsut nechala vztyčit v Karnaku dva žulové obelisky z jediného kusu kamene, které svou výškou i vahou převyšovaly všechny obelisky do té doby vybudované.

Hlavním stavebním dílem královny Hatšepsut bylo vybudování vlastní svatyně a zádušního chrámu v Dér el-Bahrí. Chrám v Dér el-Bahrí je “přilepen” na horský masiv a částečně zapuštěn přímo do skály. Rozkládá se na třech terasách, které se opírají o stěny, po jejichž stranách stojí sloupořadí a jsou vzájemně propojeny hlavní vzestupnou rampou. Tato unikátní stavba je dílem nejvynalézavějšího architekta starověkého Egypta – Senenmuta.

Zloba Thutmose III. postupně narůstala a když se konečně dostal na trůn, rozhodl se, že zničí vše, co by jeho nevlastní matku a tetu Hatšepsut jenom zdánlivě připomínalo. Její jméno vymazal z královských listin, zohavil její sochy, nechal stesat její zobrazení i jména jejích oblíbenců. Předmětem jeho pomsty se stal i Senenmut.

Hatšepsut