Thutmose II. byl synem slavného a mocného krále Thutmose I. a jeho vedlejší manželky Mutnofret. Rozhodně nebyl tak mocným panovníkem jako jeho otec nebo jako pozdější faraon Thutmose III. Nedařilo se mu pohromadě udržet obrovskou říši, kterou zdědil po svém otci. Na územích, která si za své vlády podmanil Thutmosem I. totiž během vlády Thutmose II. probíhala neustále povstání, která musela armáda potírat. Většinou však boje skončily ústupem egyptských vojsk.

Neúspěchy a svou zjevnou slabost vyrovnával svojí krutostí. Důkaz o jeho krutosti nám zanechává nápis z doby jeho vlády, který se zachoval na skále poblíž Asuánu. Stojí na něm, že v Núbii dal vojsku příkaz, aby pobilo všechny tamější muže s výjimkou malého syna vládce, aby jej mohl zabít sám. V Asii, když jej porazili vzbouření místní králové, nechával vojska útočit na kočovné kmeny, které vybíjel a zotročoval. Pro své chatrné zdraví se většiny výprav neúčastnil.

Krátce po nástupu na trůn propuklo povstání v Kuši, jehož cílem bylo využít změnu na egyptském trůnu k tomu vymanit se z jeho područí. 

Hrobka Thutmose II.

Hrobka Thutmose II. v Údolí králů nebyla s jistotou nikdy identifikována. Jeho mumii  objevili archeologové v roce 1881 v úkrytu, do kterého kněžští králové 21. dynastie nechali přenést z hrobek v Údolí králů mumie dřívejších faraonů své země, aby je uchránili před vykradači hrobek.

Mumie faraona Thutmose II.

Kartuš faraona Thutmose II.

Hrobka: neurčena
Předchůdce: Thutmose I.
Nástupce: Hatšepsut
Doba vlády: 3 roky

Manželky: Hatšepsut (později regentka a faraonka), Eset (matka Thutmose III.)