fbpx

Thutmose I.Dobýt Asii se podařilo teprve tehdy, když na egyptský trůn usedl Thutmose I.. Byl to syn Amenhotepa I. a jedné jeho vedlejší manželky. Thutmose I. se jako první faraon střetl s královstvím Mitanni, které se na několik desítek let stalo zavilým nepřítelem Egypta, aby se později obě země spojily v boji proti Chetitům.

O vojenských taženích Thutmose I. toho bohužel mnoho nevíme. Ovládnutí núbijské oblasti zahájil již Amenhotep I. a Thutmose I. ovládnutí této oblasti dokončil a připojil Núbii k egyptskému impériu.

Těžko říci, zda se Thutmose I. vydal k břehům Eufratu po souši přes Pelusium, Joppu a Megiddo, nebo zda dal přednost cestě po moři a vylodil se poněkud severněji v přístavu Byblos.

Pravděpodobnější je ale druhá varianta (viz mapka), protože Egypťané měli s Byblem vynikající vztahy.

Byblos, klíčové město

Tímto městem procházelo totiž zboží, které Egypt nutně potřeboval – krom jiného pověstné dřevo libanonského cedru. Pro “mořskou variantu” hovoří také fakt, že se tuto asijskou část Palestiny podařilo ovládnout již jeho předchůdcům. Po vylodění se egyptská vojska vydala k řece Orontes, která tekla západně od starobylého města Ugarit. Toto město bylo přes 3 tisíce let staré a leželo 150km severně od Byblu.

První střety s královstvím Mitanni

Za Orontem ležela do té doby neznámá země. Thutmose I. se svou armádou se po překročením řeky Oronte ocitl na nepřátelském území království Mitanni. Mitannci byli lítí válečníci a už během postupu egyptské armády došlo k několika střetům.

Tato oblast měla pro faraona klíčový význam, protože Thutmose I. chtěl získat pod kontrolu karavanní stezku spojující Byblos a Ugarit s východními územími Anatólie, Blízkého východu a království Mitanni. To se mu podařilo po několika nájezdech, kdy získal Naharinu neboli “zemi dvou řek”. Za Eufratem se rozkládalo dosud nedostupné asyrské království. Faraonovi se ale do cesty postavil mitannský král. Došlo k bitvě jižně od města Karchemiš, ve které faraonovo vojsko zvítězilo.

Jeho vláda znamená začátek prosperity a úspěšné tažení k břehům Eufratu stvrdilo nadřazenost Egypta vůči okolnímu světu.

Kartuš faraona Thutmose I.

Hrobka: KV20, později KV38 v Údolí králů
Předchůdce: Amenhotep I.
Nástupce: Thutmose II.
Doba vlády: 12 let