Thutmose I.Thutmose I. byl pravděpodobně synem Amenhotepa I. a jeho vedlejší manželky. Svůj nárok na trůn upevnil sňatkem s dcerou Amenhotepa I. jménem Ahmose. Jako první faraon se střetl s královstvím Mitanni, které se na několik desítek let stalo zavilým nepřítelem Egypta, aby se později obě země spojily v boji proti Chetitům.

Střety s Mitanni a Chetity

O vojenských taženích Thutmose I. toho bohužel mnoho nevíme. Ovládnutí núbijské oblasti zahájil již Amenhotep I. a Thutmose I. ovládnutí této oblasti dokončil a připojil Núbii k egyptskému impériu.

Těžko říci, zda se vydal k břehům Eufratu po souši přes Pelusium, Joppu a Megiddo, nebo zda dal přednost cestě po moři a vylodil se poněkud severněji v přístavu Byblos.

Byblos, klíčové město

Pravděpodobnější je ale druhá varianta (viz mapka), protože Egypťané měli s Byblem vynikající vztahy. Tímto městem procházelo totiž zboží, které Egypt nutně potřeboval – krom jiného pověstné dřevo libanonského cedru. Pro “mořskou variantu” hovoří také fakt, že se tuto asijskou část Palestiny podařilo ovládnout již jeho předchůdcům. Po vylodění se egyptská vojska vydala k řece Orontes, která tekla západně od starobylého města Ugarit. Toto město bylo přes 3 tisíce let staré a leželo 150km severně od Byblu.

První střety s královstvím Mitanni

Za Orontem ležela do té doby neznámá země. Thutmose I. se svou armádou se po překročením řeky Oronte ocitl na nepřátelském území království Mitanni. Mitannci byli lítí válečníci a už během postupu egyptské armády došlo k několika střetům.

Tato oblast měla pro faraona klíčový význam, protože Thutmose I. chtěl získat pod kontrolu karavanní stezku spojující Byblos a Ugarit s východními územími Anatólie, Blízkého východu a království Mitanni. To se mu podařilo po několika nájezdech, kdy získal Naharinu neboli “zemi dvou řek”. Za Eufratem se rozkládalo dosud nedostupné asyrské království. Faraonovi se ale do cesty postavil mitannský král. Došlo k bitvě jižně od města Karchemiš, ve které faraonovo vojsko zvítězilo.

Hrobka Thutmose I.

Thutmose I. byl pohřben v hrobce KV20 v Údolí králů, kterou později sdílel se svou dcerou Hatšepsut. Jeho vnuk Thutmose III. pro něj později nechal postavit hrobku KV38, kam byla jeho mumie přesunuta a hrobka KV20 tak zůstala pro Hatšepsut. Poloha hrobky byla známá už od časů expedice, kterou do Egypta vyslal Napoleon v roce 1799. V roce 1844 ji částečně prozkoumal pruský egyptolog Karl Richard Lepsius.

Kartuš faraona Thutmose I.

Hrobka: KV20 v Údolí králů, KV38
Předchůdce: Amenhotep I.
Nástupce: Thutmose II.
Doba vlády: 12 let

Manželky: Ahmose (matka Hatšepsut), Mutnofret (matka Thutmose II.)