< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Amenhotep I. nebyl prvorozeným synem Ahmose I. a jeho manželky Ahmose-Nefertari (dcera Sekenenre Taa). Jeho starší bratr Ahmose-Anch zemřel velmi mladý, a tak uvolnil Amenhotepovi cestu na trůn. Protože na trůn nastoupil velmi mladý, vládla za něj krátce jeho matka Ahmose-Nefertari. Dokazuje to záznam o založení vesnice dělníků v Dér el-Medíně, kde jsou uvedena jména jak Amenhotepa I. tak jeho matky.

Podobně jako jeho otec si také on vzal za manželku svoji sestru Ahmose-Meritamon, která se poté stala jeho velkou královskou manželkou. Zemřela ale velmi mladá (ve věku kolem 21 let) a přes svoje mládí trpěla artritidou a skoliózou (Chronicles of the queens of Egypt – Joyce Tyldesley). 

Amenhotep I. vládl ve stínu svého slavného otce Ahmose I., který osvobodil Egypt od více než stoleté nadvlády Hyksosů. Přesto se mu mnohé podařilo:

  • dovršil otcovy reformy
  • zabezpečil rozvoj hospodářství
  • obnovil zavlažovací zařízení

Velkého rozvoje dosáhla výroba a zpracování kovů a výroba nedávno objevené slitiny mědi a cínu, bronzu. Města zničená a vypleněná Hyksosy nechával znovu vybudovávat. Amenhotep I. měl jednoho potomka, který zemřel velmi mladý, a na trůně jej po jeho smrti vystřídal vojenský velitel Thutmose I.

Amenhotep I. byl pochován v blízkosti dnešního Dra Abú el-Naga. Kromě této hrobky si nechal vybudovat ještě jednu v dnešním Údolí králů, zůstala však nedokončená. Jeho původní místo posledního odpočinku je už hodně dlouho vykradené, avšak zachovala se jeho mumie. Zachránili ji kněžští faraoni 21. dynastie, kteří ji nechali přenést do tajného úkrytu v Dér el-Bahrí. Tam ji potom objevili novověcí lupiči, kterým na stopu přišel Francouz Gaston Maspero, ředitel Egyptského muzea, a umístil ji do Egyptského muzea v Káhiře.

Mumie Amenhotepa I.

Mumie Amenhotepa I.

Kartuš faraona Amenhotepa I.

Hrobka: neurčena
Předchůdce: Ahmose I.
Nástupce: Thutmose I.
Doba vlády: 21 let

Manželka: Ahmose-Meritamon (dcera Ahmose I.)