< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Herakleion (známý také jako Thonis), bylo starověké egyptské město blízko Alexandrie. Ruiny Herakleionu se nacházejí v zátoce Abukir (v současnosti 2,5 km od pobřeží) asi 30 stop pod hladinou moře. Počátky Herakleionu sahají do 12. století př.n.l. a je zmiňováno starověkými řeckými historiky.

Důležitost Herakleionu (Thonisu) rostla (paradoxně) v období úpadku starověkého Egypta, kdy bylo toto město egyptským hlavním přístavem pro mezinárodní obchod a výběr daní. Město bylo původně postaveno na přilehlých ostrovech v deltě Nilu a rozděleni kanály.

Podle legend zde ztroskotali Paris a Helena Trojská, když prchali před žárlivým Meneláem, předtím než začala Trojská válka. Také se říká, že zde Meneláos a Helena pobývali u urozeného Egypťana Thona a Polydamny. Prý město navštívil i sám Hérakles a město získalo své jméno po něm.

Starověké záznamy o Herakleionu (Thonisu)

Herakleion (Thonis) zmiňovali starověcí historikové Diodóros a Strabón. Hérakleion je také zmíněn na Dvojité stéle s dekretem Nachtnebefa I. (původně známé jako “Stély Naukratisu”), které určují, že jedna desetina daní z dovozu procházejícího městem Thonis/Herakleion bude dána svatyni Neit ze Sau. Město bylo rovněž zmíněno v Kanopuském dekretu ctěného faraóna Ptolemaia III.

Herakleion byl také místem oslavy “tajemství Osirida”, které se konaly každý rok v měsíci Choiak. Bůh byl ve své obřadní loďce dopraven v procesí z Amonova chrámu v tomto městě do své svatyně v Kanopu.

Herakleion – vzestup a pád

Město mělo rozsáhlý Chonsův chrám, který byl Amonovým synem. Četné archeologické nálezy dokazují, že Hérakleion vzkvétal zvláště v době od 6. do 4. století př.n.l. Faraon Nachtnebef I. nechal k chrámu ve 4. století př.n.l. udělat mnoho přístaveb.

Město se potopilo ve 3. nebo 2. století př.n.l., pravděpodobně kvůli zkapalnění bahna, na kterém bylo postaveno, následovaném otřesy půdy. Ruiny klesly do moře, kde byly v roce 2000 objeveny francouzským podmořským archeologem Franckem Goddio. Do té doby si vědci nebyli jisti, zda je Hérakleion a Thonis ve skutečnosti stejné město.

Herakleion (Thonis); Zdroj: http://www.telegraph.co.uk

Herakleion (Thonis); Zdroj: http://www.telegraph.co.uk