fbpx

Kartuš Ptolemaios III.Ptolemaios III. Euergetés se zasloužil o největší rozmach Egypta. Jeho otec Ptolemaios II. vedl dvě války se Sýrií a za vlády Ptolemaia III. vypukla třetí syrská válka. Její příčinou byla – jak jinak – žena, Bereníka – vlastní sestra Ptolemaia II.

Ptolemaios III. a třetí syrská válka

Syrský král Antiochos II. se rozvedl se svou manželkou (a sestřenicí) Láodikou a oženil se právě s touto Bereníké. Před svou smrtí se ale s bývalou manželkou smířil a za svého nástupce určil jejich syna Seleluka II. a vyloučil tak z nástupnictví syna, kterého měl s Bereníké.

Bereníce dal k dispozici loďstvo, které mělo základnu na Kypru a vypravil se s flotilou do severní Sýrie, kde obsadil přístavní Seleukeiu a pokračoval dál do sídelního města selelukovské dynastie – Antiochie. Ptolemaios III. pronikl až do Babylónie, ale stoupenci Láodiky zatím zavraždili Bereníku i jejího syna. A protože v Egyptě propuklo povstání pro zvýšení daní, musel se vrátit do Egypta. Vrátil se ale s velkou kořistí a zajistil si pozice v severní Sýrii, Kilikii, Kárii, v iónských městech na západním pobřeží Malé Asie a dokonce i na evropském pobřeží Helléspontu.

Po návratu z války se věnoval vnitřním záležitostem říše. Provedl několik nenásilných administrativních a finančních reforem, zvýhodnil podmínky pro staré i nové řecké usedlíky a vyhradil v Alexandrii zvláštní čtvrť pro židovské přistěhovalce. Ptolemaios III. podporoval obchod, řemesla a těžbu v dolech. Dal také postavit řadu chrámů a veřejných budov a zakládal také osady u Rudého moře.

Ptolemaios III. Euergetés
Kartuš faraona Ptolemaia III.
Kartuš faraona Ptolemaia III.

Hrobka: neidentifikována
Předchůdce: Ptolemaios II. Filadelfos
Nástupce: Ptolemaios IV. Filopatór
Doba vlády: 24 let

Manželky: Bereníké II. (matka faraona Ptolemaia IV.)