Kartuš Ptolemaios IV.Když na egyptský trůn usedl Ptolemaios IV., změnila se vnitřní i zahraniční situace. Znamenala konec předchozího rozmachu. Za vlády Ptolemaia IV. se snížil mezinárodní vliv Egypta, přišly hospodářské těžkosti a faraonova moc slábla.

Ptolemaios IV. FilopatórPtolemaios IV. nejprve vládl společně s matkou. Za jeho vlády měl značnou moc první ministr Sósibios. Právě on stál za vraždami předních členů královské rodiny – mezi jeho oběti patřila králova matka Bereníké, jeho bratr Magás a strýc Lýsimachos. Také se „podepsal“ na smrti Kleomena III., který po nezdařeném povstání proti Sósibiovi spáchal sebevraždu a jeho děti, matka a ženy z jeho okolí byly bez výjimky odstraněny.

Stejně jako jeho otec Ptolemaios III. vedl i Ptolemaios IV. boj se syrským panovníkem, kterým byl v té době Antiocha III. Průbojný seleukovský vládce sice zpočátku dosahoval v této čtvrté syrské válce (221 – 217 př.n.l.) výrazných úspěchů, jeho tažení však skončilo v bitvě u Rafie v roce 217 př.n.l.

Značnou zásluhu na vítězství ptolemaiovského vojska měl právě Sósibios, který byl velitelem pěchoty. Po tomto vítězství Egypt udržel jižní Sýrii, ale nemohl už Antiochovi III. zabránit v opětném upevnění syrských pozic na východě.

Smrtí Ptolemaia IV. skončila doba velmocenského i hospodářského rozkvětu Egypta. Podle názoru některých egyptologů byl nejhorším panovníkem z celé dynastie. Spíš než o vládu se staral o hostinu a pitky, které končily orgiemi a od svých řeckých poddaných dostal přezdívku Tryfón („hýřil“).