< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Kartuš Ptolemaios V. Když zemřel Ptolemaios IV., měl jeho syn Ptolemaios V. Epifanos teprve 5 let. Dítě na egyptském trůnu nepředstavovalo velké nebezpečí.

Toho využili syrský král Antiochos III. a makedonský král Filip V. a rozdělili si egyptské državy v Malé Asii a v Egejském moři. Poručníci mladého krále se obrátili s prosbou o pomoc na Řím. Římané byli po porážce Kartága v 2. punské válce nejsilnějším státem ve středomoří. V páté syrské válce (202 – 195 př.n.l.) proniklo seleukovské vojsko hned zpočátku až na území Palestiny. Dočasně muselo sice ustoupit, ale po příchodu Antiocha, který mezitím bojoval v Malé Asii proti pergamskému králi Attalovi I., dosáhlo rozhodného vítězství.

Jižní Sýrie, Fénicie a převážná část Palestiny se staly součástí syrské říše. Ptolemaios V. Epifanos navazoval na tradiční ptolemaiovskou podporu Řeků, kteří byli v opozici proti Makedonii. Poskytoval finanční prostředky a lodě achajskému spolku. Zdá se, že Egypťané počítali s novou válkou proti Antiochovi a snažili se k ní získat žoldnéře v Řecku. K boji však nedošlo a roku 180 př.n.l. byl faraon otráven. Po jeho smrti nastala v Egyptě podobná situace jako po jeho nástupu na trůn.

Ptolemaios V.

 

Kartuš faraona Ptolemaia V.
Kartuš faraona Ptolemaia V.

Hrobka: neidentifikována
Předchůdce: Ptolemaios IV. Filopatór
Nástupce: Ptolemaios VI. Filométor
Doba vlády: 25 let

Manželky: Kleopatra I. (matka faraona Ptolemaia VI.)