Kartuš Ptolemaios VI.Po smrti Ptolemaia V. nastoupil na trůn jeho nedospělý syn Ptolemaios VI. Filométór, za kterého vládli v Alexandrii jeho poručníci. Od roku 170 př.n.l. byli jeho spoluvládci Kleopatra II. a jeho mladší bratr Ptolemaios VIII.

Šestá syrská válka (170–168 př. n. l.) skončila katastrofou pro egyptskou armádu. Ptolemaios byl poražen a Egypt byl dvakrát napaden seleukovskými armádami. V roce 164 př. n. l. se dokonce podařilo Ptolemaiovi VIII. vyhnat Ptolemaia VI. z Egypta. Jenže po roce se obyvatelé Alexandrie vzbouřili a povolali zpátky Ptolemaia VI.

Ptolemaios VI. a jeho druhá vláda

Druhá vláda Ptolemaia VI. byla mnohem úspěšnější. Svého bratra Ptolemaia VIII. vyhnal do Kyrenaiky a opakovaně se mu podařilo zabránit tomu, aby obsadil Kypr. Povedlo se mu to i přes značnou podporu římského senátu, kterou Ptolemaios VIII. získal.

Využil problémů v Selelukovské dynastii, když Alexander I. Balas (známý také jako Alexander I. Theopator Euergetés) požádal Ptolemaia o podporu v boji o trůn. Zatím co Alexander I. potlačoval povstání v Kiliké, prošel Ptolemaios VI. Judejí a i když se zdálo, že vystupuje na podporu Alexandra, prakticky přebíral vládu nad všemi městy na pobřeží. Flavius Josephus (římsko-židovský historik) uvádí, že Alexandrův kancléř Ammonius připravoval aténtát na egyptského faraona. Ptolemaios požadoval, aby ho Alexander potrestal, ten to ale odmítl.

V roce 145 př.nl napadl Ptolemaios VI. Seleukovskou Sýrii a dosáhl vítězství v bitvě u Oenoparu, kde porazil právě armádu Alexandera. Zraněním, která utrpěl v této bitvě, však po třech dnech podlehl. Vítězství ve válce tak nemělo pro Egypt žádný význam a k moci se vrátil Ptolemaios VIII.

Ptolemaios VI.

Kartuš faraona Ptolemaia VI.
Kartuš faraona Ptolemaia VI.

Hrobka: neidentifikována
Předchůdce: Ptolemaios V. Epifanés
Nástupce: Ptolemaios VII. Neos Filopatór
Doba vlády: 35 let

Manželky: Kleopatra II. (matka faraona Ptolemaia VII.)