fbpx

Kartuš Ptolemaios VI.Po smrti Ptolemaia V. nastoupil na trůn jeho nedospělý syn Ptolemaios VI. Filométór, za kterého vládli v Alexandrii jeho poručníci.

V době, kdy Římané vedli třetí makedonskou válka proti Perseovi, vypukla mezi Egyptem a Sýrií šestá syrská válka. Antiochos IV. (bratr královy vdovy Kleopatry I.) vtrhl do Egypta. Egyptské poselstvo, které se vypravilo do římského senátu, dosáhlo toho, že Římané zakročili a přinutili Antiocha IV. k odchodu z Egypta.

Ptolemaios VI. pak vládl v Egyptě spolu se svou sestrou a manželkou Kleopatrou II. Jeho bratr získal vládu v Kyréně, ale nebyl spokojen a požadoval na římském senátu, aby mu byl svěřen Kypr. Senát žádosti mladšího Ptolemaia vyhověl, ale jeho bratr mu Kypr odmítl vydat. Římský senát poskytl mladšímu Ptolemaiovci pět vyslanců, kteří ho na válečných lodích dopravili na Kypr. Ptolemaios VI. však přesto svého bratra zajal. Zachoval se však k němu shovívavě a ponechal mu správu Kyrény a přislíbil, že mu dá za manželku svou dceru Kleopatru III.

Kleopatra II.Kleopatra II.
Kleopatra II.Kleopatra III.

Ptolemaios VI.